Statsminister Erna Solberg (H) har varslet at håndteringen av viruskrisen skal evalueres og granskes. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Det er behov for å ha to løp for granskningen av koronakrisen, mener Senterpartiet. Arbeidet med å sette sammen et granskningsutvalg er nå helt i sluttfasen.

– Det vil være mange sider ved samfunnsberedskapen som må gjennomgås. Alt kommer ikke til å bli fanget opp av det utvalget som nå blir nedsatt, sier Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad til NTB.

– Derfor mener vi det også er behov for en totalberedskapskommisjon, som går gjennom den brede samfunnsmessige beredskapen og ikke bare handler om spesialisthelsetjenesten og kapasiteten ved sykehusene, forklarer hun.

Statsminister Erna Solberg (H) og regjeringen har de siste par ukene vært i dialog med koronakomiteen på Stortinget om mandat og sammensetning for kommisjonen eller utvalget som skal granske håndteringen av koronakrisen.

Et forslag fra regjeringen er ventet i løpet av en ukes tid, etter det NTB forstår.

Tre krav til utvalg

Arnstad trekker fram tre Sp-krav til utvalget som nå er på trappene.

Partiet ønsker at utvalget ser på en stortingsmelding fra 2013 om beredskap mot pandemisk influensa, vurderer hvordan både spesialist- og primærhelsetjenesten har taklet krisen og går inn i hvordan virusutbruddet har påvirket helsetilbudet for andre enn koronapasienter.

– Man er nødt til ikke bare å granske hendelsesforløpet, men også om håndteringen er i tråd med de stortingsmeldingene og vedtak man har gjort tidligere, sier Arnstad.

Også andre opposisjonspartier har vært ute med sine krav til granskningen.

– Det er viktig at den ikke bare skal se på responsen på krisen, men også gå grundig inn i hvordan Norge var forberedt, sa SV-leder Audun Lysbakken til NTB nylig.

Få detaljer

Regjeringen ser for seg å komme i gang raskt med et arbeid som kan gi en beskrivelse og evaluering av hvordan krisehåndteringen har vært fra norske myndigheters side.

Planen er å gi utvalget et mandat som tar for seg hvor godt forberedt landet var, men også krisehåndteringen i løpet av perioden krisen har vart, etter det NTB forstår.

Et annet tema for utvalget vil være om lovgivningen ga mulighet til å håndtere krisen raskt når det gjelder tilgang på sykehussenger og intensivpasienter.

Det skal ikke være lagt opp til at de rent helsemessige og helsefaglige vurderingene blir sentrale for granskningen, fordi dette ses på som et eget spor.

Utvalget skal være bredt sammensatt fra ulike samfunnsområder. Det var torsdag ikke kjent hvem som skal lede utvalget.

Strøm, bredbånd, infrastruktur

Senterpartiet foreslo også i 2017 en totalberedskapskommisjon, men ble nedstemt i Stortinget.

Arnstad mener viruskrisen har reaktualisert behovet for et slikt arbeid.

– Jeg tror mange ser nå at denne typen hendelser kan komme til å ha betydning for infrastruktur, reising og matvareberedskap. De bitene tror jeg ikke kommer til bli tilstrekkelig vurdert i et granskningsutvalg nå. Det må vurderes i en bredere kommisjon, sier hun.

Arnstad nevner strøm, bredbånd og kommunikasjon mellom lokale og sentrale myndigheter som aktuelle tema for en slik kommisjon.

Kjøp Klanen her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.