Nytt

Professor Stener Kvinnsland. Foto: Jarle Vines. Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Regjeringen oppnevnte fredag en granskningskommisjon for å kartlegge myndighetenes håndtering av koronakrisen. Professor Stener Kvinnsland skal lede arbeidet.

Kommisjonen skal få en grundig og helhetlig gjennomgang og evaluering av myndighetenes håndtering av koronapandemien, opplyser regjeringen fredag.

– Vi har innført svært inngripende tiltak for å slå ned smittespredningen i Norge. Selv om vi fortsatt er i en fase med høy aktivitet for å bekjempe pandemien, mener vi det er viktig å sette i gang en evaluering slik at vi kan lære for fremtiden, sier Solberg til NTB.

– Da vi innførte tiltakene valgte vi å sette liv og helse først, og vi tok beslutningene under tidspress og med stor grad av usikkerhet om effekten av hvert enkelt tiltak.

Solberg sier at det er et viktig prinsipp i alt beredskapsarbeid at alle hendelser skal evalueres.

– Det har både virksomhetene våre og vi som regjering en plikt til å gjøre. Denne krisen har så vidtgående konsekvenser, i alle deler av samfunnet vårt, at vi ser det som helt nødvendig med en ekstern gjennomgang som ser på hele bildet.

– Mange spørsmål trenger svar

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier at det er mange spørsmål som nå trenger et svar.

– Derfor er det bra at det nå nedsettes en granskningskommisjon som skal kartlegge hvordan Norge var forberedt, hvordan krisen er håndtert, og hva vi kan lære for å være bedre rustet neste gang.

– Vi er positive til at mandatet er utvidet slik vi har vært opptatt av, sånn at det ikke er noen begrensning bakover i tid. Det er også viktig at utvalget skal se på forbedringer i både nasjonal og internasjonal beredskap og gjennomgå ansvarsforholdet mellom helsemyndighetene.

– Demokratiet på prøve

Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener det er viktig at utvalget får beskjed om å granske konsekvensene for demokratiet.

– Det er i krisetider demokratiet og rettssikkerheten settes på prøve. Dette har vi sett en rekke eksempler på, spesielt med koronaloven, men også med innskrenkninger av lokaldemokratiet og forsøk på å sette offentlighetsloven til side.

– Dette må gås etter i sømmene, for å se i hvilken grad prøven ble bestått, sier Moxnes.

Kommisjonen skal levere sitt arbeid innen utgangen av mars 2021.

Kjøp Klanen her!