Energiminister Terje Aasland bekrefter at han har svart EUs kommissær om EUs fornybardirektiv. Han sier at Norge har trappet opp behandlingen av direktivet.

– I brevet til energikommissæren har jeg meddelt at vi har trappet opp gjennomgangen av direktivet og arbeider sammen med våre EØS/Efta-partnere med å lage et utkast til EØS-vedtak, skriver Aasland (Ap) i en sms til Altinget og Nationen.

Dette skriver NTB.

EUs energikommissær Kadri Simson har varslet at EU vil være hardere i klypa overfor Norge.

I mars skrev hun et oppsiktsvekkende brev til den norske regjeringen, der hun uttrykte forventning om at fornybardirektivet skal være tatt inn i EØS-avtalen innen 13. august i år. Hvis det ikke skjer, truet Simson med at det kan komme straffetiltak tiltak.

Hva EU kan straffe Norge med er ukjent, siden flere EU-land er helt avhengig av norske leveranser av energi. Men regjeringen virker ikke å være villige til å utnytte vår nasjons sterke posisjon.

Norge og de andre Efta-landene fikk også frist til 13. mai med å svare EU-kommisjonen på hvordan direktivet skal innføres. Det har ikke Aasland gjort i brevet, ifølge Altinget.

– Prosessen fra innsending av utkastet til en formell godkjenning av EØS-kommisjonen vil være avhengig av de interne prosessene på begge sider. Jeg forsikrer deg om at vi vil stille de nødvendige ressursene til rådighet på vår side, skriver Aasland.

Aasland mener dog at direktivet er viktig:

– Samarbeid på europeisk nivå om utvikling av fornybar energi skjer i stor grad gjennom prosesser under fornybardirektivet. Fornybardirektivet er derfor viktig for utviklingen av fornybar energi i det indre energimarkedet som Norge er en del av.

Dette indre markedet som Solberg meldte oss inn i har ført til skyhøye strømpriser, konkurser, fattigere befolkning, inflasjon, matkøer og høyt rentenivå. Norges Bank har samtidig sørget for at den norske kroneverdien har stupt.

EUs fornybar­direktiv må motarbeides

Svarer ikke på om Norge når frist

I svarbrevet skriver Aasland blant annet at Norge ønsker å fortsette energisamarbeidet med EU, både gjennom EØS-avtalen og den energipolitiske dialogen, men han svarer ikke konkret på om Norge kommer til å overholde innføringsfristen i august.

– Jeg er opptatt av at vi tar oss tid til å gjøre grundige vurderinger av innholdet i og konsekvensene av regelverket for Norge før direktivet innlemmes i EØS, herunder behovet for eventuelle tilpasninger, skriver Aasland til Altinget.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har tidligere sagt at Norge ikke vil la seg presse til å overholde fristen.

– En kommissær i EU setter ikke en frist for den norske regjeringen. Det avgjør vi. Vi vil ta den tiden vi mener vi trenger, sa Støre i en spørretime på Stortinget i april.

Omstridt energipakke
Fornybardirektivet er en del av EUs fjerde energipakke, også kjent som Ren energi-pakken. Direktivet ble lansert i 2018 og revidert i 2022. Målet er at EU-land skal ha dekket 42,3 prosent av energibehovet fra fornybare kilder innen det magiske året 2030.

Fornybardirektivet er ett av åtte direktiver og forordninger i den fjerde energipakken. Mens Arbeiderpartiet går inn for å innføre denne pakken, har regjeringspartner Senterpartiet sagt tvert nei.

Fornybardirektivet ser ikke ut til å forbedre den økonomiske situasjonen for europeere, inkludert nordmenn.

Document er blitt 20 år – kjøp vårt nye tidsskrift!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.