I sitt forslag til statsbudsjett foreslår regjeringen å kutte pressestøtten med 26,2 millioner kroner i forhold til 2013.  Pressestøtten blir da på 281,7 millioner kroner i 2014. Regjeringen tar også sikte på at pressestøtten blir plattformnøytral fra 1. januar 2014.

– Det er et mål for regjeringen å redusere pressens avhengighet av statlige støttetiltak. Selv om vi har lange tradisjoner for å leve med en statssubsidiert kritisk presse i Norge, mener jeg at stor avhengighet av statsstøtte vil virke konserverende på avismønsteret. I en dynamisk og tilpasningsdyktig bransje må utviklingen styres av aktørene selv – ikke av statlige virkemidler. Vi ønsker en ny mediepolitikk som fremmer innovasjon og støtter oppunder digitale satsinger, sier kulturminister Thorhild Widvey.

htWhGCfVV72cTcc9vbMbtAoCaVSBkz3Uv8dAg-nfehHQ

Pressemelding 118/13

Kulturminister Thorhild Widvey presenterer regjeringens forslag til endringer i kulturbudsjettet for 2014 idag kl. 13 i Auditoriet i R5, Akersgata 59.

Pressekonferansen blir overført på nett-tv fra kl 13.