Skal man tro Klassekampens oppslag kommer ikke en ny plattformnøytral pressestøtte til å bety noen omlegging. Støtten vil være skreddersydd for dagens papiraviser og rene nettaviser når ikke opp, hvis de ikke er rene abonnementaviser.

Mina Ghabel Lunde hadde et oppslag sist uke. Betingelsene i høringsutkastet som regjeringen har sendt ut, lyder:

 

·        Formålskriterier: Mediet har som hovedformål å drive journalistisk produksjon og formidling av nyheter, aktualitetsstoff og samfunnsdebatt til allmennheten.

·        Innholdskriterier: Mediet inneholder et bredt tilbud av nyhets-, aktualitets- og debattstoff fra ulike samfunnsområder.

·        Redaktør: Mediet har en ansvarlig redaktør med status som svarer til bestemmelsen i Redaktørplakaten.

·        Betalingskrav: Mediet tar reell betaling for nyhets-, aktualitets- og debattstoff og annonser etter en offentlig tilgjengelig prisliste.

·        Abonnementskrav: Mediet selger minst halvparten av sitt godkjente nettoopplag gjennom abonnement.

 

Betingelsene er firkantede. Mange nettaviser vil ha mellomløsninger, der noe stoff er åpent og noe lukket.  Enda mer oppsiktsvekkende er det at kulturminister Thorhild Widvey sier til avisen at ingen av de nettavisene som er nevnt i artikkelen – 730.no, document.no og plot, vil falle inn under ordningen, da de ikke er brede nok.

– Det vil ikke gis pressestøtte til nisjemedier som kun inneholder stoff fra ett eller noen få samfunnsområder.

Det slår kulturminister Thorhild Widvey fast i en e-post til Klassekampen.

..

Men Thorhild Widvey heller nå kaldt vann i årene til alle nettavisredaktører som tror hun vil åpne pengesekken på vidt gap. Hun viser til at regjeringen bygger videre på den rødgrønne regjeringens forslag til nytt regelverk, som ble sendt ut på høring av daværende kulturminister Anniken Huitfeldt i 2012. Kravene om at pressestøttemottakere må være breie allmenne nyhetsmedier står beskrevet i forskriftens paragraf fire.

– I høringene har det blitt foreslått at ordningen kun skal omfatte medier som inneholder et bredt tilbud av nyhets-, aktualitets- og debattstoff fra ulike samfunnsområder, sier Thorhild Widvey.

..

Hun vurderer det som lite sannsynlig at noen av de tidligere omtalte nettavisene vil falle innenfor disse kravene. Et annet hovedkrav i det nye regelverket er at mottakeren må ta seg betalt av leserne i form av abonnement eller andre løsninger, noe det er krav om også i dagens regelverk.

– Etter det vi kjenner til er flere av nettilbudene som nevnes gratistjenester som derfor uansett ikke vil kvalifisere for støtte, konstaterer Widvey.

Widveys resonnement minner om Einar Førde replikk om at børsen er som å bære havre til en død hest. Hvis dagens papiraviser skal skjermes også på de nye plattformene vil det ikke skje noen nyskaping. Innholdet vil være det samme. Hvis ikke Widvey har fått med seg den store kløften mellom lesere og redaksjoner, har hun vært lite på nett de siste årene. Det er kanskje problemet med dagens toppolitikere, men man skulle tro statssekretæren visste bedre.

 

http://www.klassekampen.no/article/20140203/ARTICLE/140209990