Minerva starter nettavis fra 5. desember, med hjelp fra rike onkler, Norad og Kulturrådet. De håper å kunne drive ett år slik at de kan søke pressestøtte i 2018.

Magne Lerø fikk 6 millioner kroner i støtte til sitt prosjekt Dagens Perspektiv. Lerø så muligheten i at den nye pressestøtten er plattform-nøytral.

Det er lagt inn en terskel ved at man må kunne drive ett år uten støtte.

Minerva har fått støtte av Felix Tschudi, Westerdalseier Nicolai Løvenskiold og Johan H. Andresen, fetter av Minerva-redaktør Nils August Andresen. I tillegg kommer støtte fra Norad og Kulturrådet.

Andresen sier til Klassekampen at det mangler en borgerlig avis. Hva legger Minerva i borgerlig?

De har knyttet til seg tidligere redaktør for Journalisten.no, Helge Øgrim. Kanskje ikke så veldig borgerlig? Eller har ordet mistet noe av sin betydning?

Andresen forsøker å plassere den nye avisen:

-Så er det de brede kulturdebattene, hvor vi mener at det trengs en moderat borgerlig stemme som kan definere seg på sine egne premisser. I dag har du en til dels aggressiv høyrenasjonalisme på den ene sida og et for liberalt segment i store deler av akademia og på venstresida, sier Andresen.

Aggressiv høyrenasjonalisme? Koblingen mellom de to ord tyder på at Andresen kan få problemer med å plassere seg. Overlapper ikke høyrenasjonalisme med borgerlighet? Eller er nasjonalisme høyre på feil måte for Minerva-Andresen, slik at det hefter noe suspekt ved denne form for «høyre»? Med de vinder som blåser i Vesten vil Minerva få problemer med å finne fotfeste. Folk venter seg en motvekt til kampanjejournalistikken i de etablerte mediene. Hvis Minerva velger en anstendighetslinje spørs det hvor stor gjennomslaget blir.

De nye kravene sier at man må lage egenprodusert nyhetsjournalistikk, og Andresen sier de til satse på offentlige budsjett og pengebruk; «trygdeordninger, Midtøsten, islam, ulikhet og fattigdom – hele spekteret».

Totalt skal redaksjonen bestå av seks årsverk fordelt på omtrent ti personer.

Budsjettet er på fem millioner kroner for neste år.

Therese Sollien er ansatt som journalist. Hun kommer fra Dag og Tid.

Hvorvidt Minerva er liv laga gjenstår å se. Men at vi får den andre nettavisen på kort tid, tyder på at de gamle papiravisene får konkurrenter fra rene digitalaviser. Det vil gjøre det vanskeligere å holde papiravisene oppe.

 

http://www.klassekampen.no/article/20161118/ARTICLE/161119962