Nytt

Kulturminister Anniken Huitfeldt foreslår at pressestøtten skal bli plattformsnøytral. Digitale abonnenter skal telle like mye som de på papir.

Overgangen til digitale medier betyr en langsom kvelning av papiravisene som finansierer gratis nettaviser. Avisene finansierer så og si sin egen død.

Den faren har Huitfeldt sett og vil avverge ved å likestille papir og digitale abonnenter.

I et høringsnotat foreslår Regjeringen at pressestøtten endres slik at ordningen blir plattformnøytral.

– Meningen er at abonnement på nett skal telle like mye som papirabonnement. Det er den viktigste endringen vi foreslår, sier Hutifeldt.

Forslaget innebærer at støtteordningen ikke lenger vil være bundet til papiraviser, og pressen også kan få tilskudd for digitale utgivelser.

Et slikt nøytralt prinsipp vil være av interesse, også for document.no. Støtte vil avhenge av at leserne er villig til å betale for digitale utgaver. Med sitt forslag henger Huitfeldt opp en gulrot som stimulerer til overgang til betalingsløsninger på nett.

 

 

– Nett skal bety like mye som papir
Anniken Huitfeldt foreslår endring i pressestøtten.