Leder av Senter for Menneskerettigheter, Nils Butenschøn, gikk i Dagsnytt imorges ut mot regjeringens forslag om at folk som bortfører barna til utlandet skal fratas barnetrygd.

Butenschøn hadde ett konkret argument: Hvis man skulle gå til en slik sanksjon i dette tilfellet, hvorfor gjør man det ikke ved andre regelbrudd? Det lød søkt.

Det andre argumentet lød mer som en antagelse: en fratagelse av trygden kunne bryte med Norges internasjonale forpliktelser.

Ifølge NRK er Senterets kommentar til lovforslaget meget skarpt i formen.

Andre instanser som Advokatforeningen går inn for forslaget.

Det var daværende Barne og likestillingsminister Anniken Huitfeldt som tok initiativ til forslaget. Hun sa det stred mot folks rettsfølelse at mennesker som bortførte barn til utlandet skulle kunne finansiere oppholdet med offentlige midler.

NRKs journalist Atta Ansari indikerte også at forslaget kunne være urettferdig da han intervjuet Huitfeldt om saken.

Forslaget føyer seg inn i en debatt om bruk av offentlige støtteordninger på en måte som strider mot folks rettsfølelse. Utenlandske fanger opparbeider seg feks. pensjonspoeng og rett til folketrygd hvis de sitter over ett år i norske fengsler.