Nytt

Aksjonærer i Vårt Land-eier Mentor Medier erklærer mistillit mot styreleder Tomas Brunegård i innkallingen til ekstraordinær generalforsamling, skriver DN.

Ifølge avisen ønsker aksjonærene muligheten til å kaste styrelederen på en ekstraordinær generalforsamling 16. april.

Bak mistillitserklæringen står den samme eiergruppen som i mars sendte kravet om ekstraordinær generalforsamling til konsernstyret, kort tid etter at den langvarige konflikten mellom konsernsjef Per Magne Tveiten og Vårt Land-redaktør Åshild Mathisen ble kjent.

«Det som for oss er kjent rundt varselsaken, gir også grunnlag for stor bekymring. Med bakgrunn i det ovennevnte og i særdeleshet styreleders håndtering av varselsaken, finner vi grunn til å uttrykke sterk mistillit mot Mentor Medier as’ styreleder Tomas Brunegård», heter det i innkallingen, som er publisert på Mentor Mediers nettsider.

Aksjonærgruppen bak mistillitserklæringen består av selskapene Stiftelsen Vårt Land Bladmisjon (eierandel på 5,58 prosent), Opplysningsvesenets fond (3,62 prosent), redaksjonsklubben i Vårt Land (2,2 prosent), Normisjon (1,99 prosent) og Diakonhjemmet (1,54 prosent).

– Dette gjør vi for å understreke at generalforsamlingen handler om svekket tillit til konsernstyret og dets styreleder. Vi opplever at aktører har forsøkt å gi inntrykk av at denne saken kun dreier seg om Vårt Land. Men dette handler om flere problemkomplekser, deriblant styrets behandling av varselet om påstått trakassering av redaktør Åshild Mathisen og at man er usikker på retningen som det nåværende styret fører konsernet, sier styreleder Silje Kvamme Bjørndal i Stiftelsen Vårt Land Bladmisjon til Dagens Næringsliv.