Nytt

Styret i Mentor Medier, som eier Vårt Land, sa fredag opp sjefredaktør Åshild Mathisen. Mathisen fikk egentlig samme beskjed sist torsdag, men valgte å bli sittende og orientere avisen. Siden har det vært en stillingskrig.

Fryktkultur, lojalitetskrav, manglende takhøyde og nedstemt arbeidsmiljø – slik beskrives hverdagen i Vårt Land

Mathisen har fått støtte av kjente personer som tidligere KrF-leder Valgerd Svarstad Haugland og Oddvar Dørum. Svarstad Haugland sa: -Dette er et typisk eksempel på hva som skjer med kvinnelige sjefer.

Selv har Mathisen hevdet seg trakassert av styreleder og konsernsjef Per Magne Tveiten. Den anklagen rettet Mathisen mot ham i fjor høst. Styret har gjennomført en granskning og funnet den grunnløs.

Gjennom Dagens Næringsliv og mederi24.no er det kommet frem at det kan være Mathisens lederstil det er noe i veien med.

Mange har sluttet siden hun tiltrådte. Noe er nedbemanning og sluttpakker, men ikke alle.

Men etter det Medier24 erfarer, har flere også sluttet som en direkte følge av Mathisens inntreden. 7,7 millioner kroner har blitt brukt på sluttpakker til fire medarbeidere i slike avganger.

Medier24 har også snakket med flere ansatte som har søkt seg ut av avisen det siste året, som en direkte følge av det de karakteriserer som et dårlig arbeidsmiljø.

Det ble gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse i mars 2017 hvor det kom frem at avisen hadde en fryktkultur:

Medarbeiderne følte utrygghet og frykt. Sjefredaktøren hentet da inn konsulentselskapet Lent, som foretok en ny evaluering. Den var like knusende.

  • Saklig uenighet blir møtt fra ledelsen som illojalitet.
  • Prosesser oppleves som «ovenfra og ned».
  • Medarbeidere sensurerer seg selv i idéutvikling grunnet usikkerhet om hva ledelsen vil.

Mathisen har hatt sine støttespiller, både innad og utad, som har forsøkt å kjempe hennes sak.

Fredag tapte hun. Styret avsatte henne. Hva som skjer videre med Vårt Land er usikkert.

– Jeg er helt knust. På vegne av leserne som ønsket dette prosjektet, og ikke minst de ansatte – som har jobbet knallhardt med å få til fornyelsen, skriver Mathisen i en e-post til Dagens Næringsliv (DN).

– Dette er så ødeleggende for Vårt Land.

Journalisten.no

Avisen falt med 1.300 eksemplarer i fjor.