Innenriks

Redaktøren i avisen Vårt Land, Helge Simonnes, har sikret seg en svært lukrativ pensjonsavtale og har nå med umiddelbar virkning fratrådt som administrerende direktør, men skal fortsette i redaktørstillingen inntil det er funnet en ny redaktør.
Simonnes gikk av fordi han ikke var motivert for å gå inn i «smertefulle prosesser», og med «smertefulle prosesser» mener han de kommende nedbemanningsprosesser i Vårt Land. Det er lett å forstå at Simonnes vil unngå å si opp medarbeidere samtidig som han selv ruger på en avtale verdt millioner.

Han vil i syv år fremover få en pensjon på en million kroner fra Vårt Land. Det kan man kalle en gullkantet førtidspensjonering.

helge.simonnes

Mandag denne uken skrev Journalisten.no om Helge Simonnes og hans avtale om førtidspensjonering. Journalisten.no nevner imidlertid ikke avtalens pekuniære innhold med ett eneste ord. Trygve Hegnar derimot har tallene klare i sin leder i Finansavisen torsdag. Simonnes får én million i året de neste syv årene, og pengene suges til dels ut fra statskassens generøse pressestøtteordning.

Det spesielle er at denne gullpensjonen indirekte kommer fra staten. Vårt Land er nemlig den avisen som får mest i pressestøtte. Ikke mindre enn 44 millioner kroner fra Kulturdepartementet, og det er mer enn Dagsavisen som får 43 millioner kroner årlig.

I de 30 årene Hele Simonnes har vært redaktør i Vårt Land (redaktør de siste 28 årene) har Vårt Land trolig fått rundt én milliard kroner i statsstøtte. Ikke verst for en avis med et opplag på 22 000 eksemplarer.

Men Helge Simonnes er også mannen bak konsernet Mentor Medier, og der finner vi også Dagsavisen som Mentor Medier eier 66 prosent i (stiftelsen Dagsavisen eier 32 prosent). Mentor Medier får altså 87 millioner kroner årlig fra staten, noe som utgjør nesten en tredjedel av all pressestøtte.

Simonnes som tidligere i høst advarte mot fundamentalistiske kristne, kunne med fordel ha advart mot subsidierte redaktører med ekstrem havesyke.

For sikkerhets skyld har selskapet (Mentor Medier, min anm) satt av seks millioner kroner i regnskapet for å dekke forpliktelsen. Simonnes kan jo ikke ta sjansen på at staten plutselig skulle fjerne eller redusere pressestøtten.

Hegnar trekker paralleller til Telenor og Jon Fredrik Baksaas

Det er sagt at avgåtte Telenor-sjef Jon Fredrik Baksaas hadde en gullkantet avtale med etterlønn i to år på 5,5 millioner kroner, som han nå har sagt fra seg, men en årlig tidligpensjon fra Vårt Land og staten i syv år overgår dette.

Simonnes har ytret noe om at han skal skrive bok og Hegnar har forslag til tittel.

Nå skal subsidiefantomet skrive bok. Ikke memoarer, men kanskje noe om egen historie. Kan vi foreslå «Hvordan jeg melket staten».

 

«Statsstøttet førtidspensjon» Finansavisen, 12.11.2015