Regjeringen kutter 50 mill i pressestøtte. Det er halvparten så mye som de to partiene var blitt enig om.

Venstre og KrF vil begge beholde pressestøtten på nåværende nivå.

 

Blant postene Solberg-regjeringen går inn og endrer er støtten til film og presse.Produksjonsstøtten til pressen foreslås kuttet med 15 prosent (50 millioner kroner) fra Stoltenbergregjeringens forslag, eller 26 millioner sammenlignet med 2013. Det er likevel 50 millioner mindre i kutt enn hva Høyre gikk til valg på. Filmfondet får redusert sin støtte med syv prosent (32,5 millioner kroner).

Oprinnelig ville Venstre sette et tak på pressestøtten på 30 millioner. Men de frafalt dette til KrFs begeistring.

Men både Dagsavisen og Vårt Land må finne seg i kutt med dagens forslag. Dagsavisen er den avisen som får mest med 41 millioner kroner.

 

Dagsavisen og Vårt Land taper 7,5 millioner kroner i pressestøtte fra i år dersom regjeringen Solbergs forslag til statsbudsjett blir vedtatt i Stortinget. Det sier administrerende direktør Eirik Hoff Lysholm i Dagsavisen.

– Dette kuttet hadde ikke Dagsavisen overlevd for fire år siden. Men vi har forberedt oss over flere år, så vi skal nok klare det jeg. Men jeg håper Venstre og Kristelig Folkeparti skal få et ord med i laget, sier Lysholm.

Han betegner regjeringens kutt på nær en av ti pressestøttekroner som farlig høy.

– Dette kan være dramatisk for mange aviser. Det kan være gambling med noe av mediemangfoldet for de avisene som er inne i ordningen. Vi må kutte og tilpasse oss, og får økte lønnskostnader og prisvekst som andre.

– Medfører dette kutt i bemanningen i Dagsavisen?

– Det er for tidlig å si. Vi må se på alt. Men vi har hatt en kontinuerlig kostnadsutvikling her, som har tatt oss fra underskudd til overskudd.

 

http://www.adressa.no/kultur/article8588421.ece

http://journalisten.no/node/41001