I et lekket internt notat fra engelske Royal Albert Edward Infirmary advares det om at pasienter stadig oftere dør på akuttmottaket mens de venter på behandling, skrev Document i en tidligere artikkel om post covid-situasjonen i England.

Men det er ikke bare i England det skjer. 

– Det samme skjer i Norge, sier en leser til oss.

NRK har meldt om fulle akuttavdelinger og kapasitetsproblemer i Trondheim, Stavanger og Oslo. Det lanseres en rekke mulige årsaker til at det skjer, men ingen har klare svar.

Ny koronabølge, utskrivingsklare pasienter som ikke kan tilbakeføres til kommunen, personer fra Ukraina som trenger medisinsk hjelp og en akutt eldrebølge trekkes frem som mulige forklaringer.

Leseren vil ikke stå frem med navn:

– Det er ingen som tør stå frem av frykt for å miste levebrødet, men mange slutter og det har utløst en bemanningskrise i helsevesenet. Bemanningen er så dårlig at de ansetter ufaglærte tenåringer. Det er ekstraordinært.

Sykehuset Østfold har rekruttert og ansatt 15–16-åringer som driftspersonell på geriatrisk døgnpost, skriver Sykepleien.

– Der hvor jeg jobber har flere pasienter dødd på mottaket den siste tiden. Jeg har aldri opplevd noe lignende i alle de årene jeg har jobbet i helsevesenet.

Pasientene er veldig syke, mange flere samtidig og flere enn normalt dør på sykehuset – og nu har pasientene begynt å dø også i akuttmottaket. Det har vært en betydelig økning siden påsken iår. 

Det er en sammensatt problemstilling, ressursene er de samme, men pasientene er mange flere og mye sykere. I tillegg er det mye sykdom blant de ansatte. Flere sier opp, de orker rett og slett ikke mer.  

Man kan stille spørsmål om hva fellesnevneren er, men det er få som tør lufte problemstillingen, ikke en gang blant kolleger. Det til tross for flere uventede dødsfall med ukjent årsak. Det har utviklet seg en merkelig, galopperende taushetskultur og den er synkron med den generelle innstramningen av ytringsfriheten. Vaksinasjonsskader er et ikke-tema.

Lederen i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen sier til Sykepleien at hun daglig får meldinger fra fortvilte sykepleiere:

– De skriver om dødsfall og andre alvorlige hendelser som kunne vært unngått hvis det hadde vært nok folk på jobb, eller at de som er der har utdannelse innen helsefag. 

 

Covid-forskeren Dr. Paul Alexander mener de vaksinerte er infisert:

Les også:

Ny studie: Covid-vaksinering ga 25 prosents økning i hjertestans

Krisemøte i Veivesenet: Antall trafikkdrepte doblet

 

 

 


Kjøp Kents bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.