Flere norske sykehus opplever kapasitetsproblemer og økning i akutt syke pasienter, men ingen kan gi et tydelig svar på hvorfor.

Sykehuset Innlandet, St. Olavs hospital,  Stavanger universitetssjukehus, Ahus og Vestre Viken har økt beredskapen som følge av den store tilstrømningen av pasienter.

St. Olavs hospital har vært åpen om utfordringene både i vår og sommer, og sier til Sykepleien at de har 18 prosent økning i akutt syke pasienter.

– I juni måned i år økte antallet pasienter til akuttmottaket med 14 prosent fra tidligere toppnivå, som var juni 2021. I forhold til nivået før pandemien er økningen på 18 prosent, skriver assisterende fagdirektør ved St. Olavs hospital, Birger Endreseth, i en e-post til Sykepleien.

Endreseth syns det er vanskelig å mene noe om årsaken til økningen. Heller ikke Stavanger universitetssjukehus kan svare på hva årsaken til akutte syke skyldes.

–Vi vet foreløpig ikke hva dette skyldes, bare at vi nå får svært mange pasienter med svært mange typer sykdommer, skriver sykehuset i en e-post til Sykepleien.

Finnmarkssykehuset, som melder at de ikke har noen drastisk økning i akutt syke, men flere innleggelser, forteller at deres utfordringer blant annet skyldes flere covidpasienter og en økning av MRSA-smitte. Årsakssammenhengen er likevel ukjent, ifølge sykehuset.

– Mulig infeksjonssykdommer kan ha noe med immununderskudd å gjøre. Det kan være en konsekvens etter nedstengningen av samfunnet med færre infeksjonssykdommer og økning i MRSA-smitte i forbindelse med tilstrømming av turister, sier kommunikasjonsrådgiver Solveig Jacobsen.

Men ifølge Sykehuset Innlandet kommer covidpasienter i tillegg til økningen av akutte innleggelser.

For Sykehuset Innlandet har kapasitetsproblemene vært så store at de har måtte be nærliggende helseforetak om hjelp for å avlaste, men ingen har kunne stille opp de siste dagene.

– Det var like krevende hos dem, så de hadde ikke kapasitet til å avlaste oss. Også der er det uvanlig mange akuttinnleggelser. Vi ser at det samme skjer i Trondheim, Stavanger og Oslo, sier fungerende direktør for medisin og helsefag Siv Cathrine Høymork.

Oslo universitetssykehus har motsetning til de andre sykehusene valgt å ikke øke beredskapen, tross at de også har en økning i akutt syke.

Økningen er landsomfattende, likevel er det ingen svar å få på hvorfor dette skjer eller hvilke sykdommer som dominerer akuttmottakene.

 

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.