Tekst og foto: Jonas Haugsvold.

Stålekleivloftet (Vindlausloftet) er muligens verdens eldste ikke-kirkelige trebygning. Det befinner seg i dag på tunet til Vest-Telemark Museum i Eidsborg. Dateringen har vært endret flere ganger, men da stadig bakover i tid. Først ble det antatt at bygget var fra midten av 1300-tallet ettersom lafteteknikken, finndalslaft eller finndalshogg, ikke hadde vært i bruk i Norge etter Svartedauen i 1349. Deretter ble bygget datert til ca år 1300 på grunn av en runeinnskripsjon i byggets annen etasje. Då loftet ble datert av NIKU i 2006 viste det seg at tømmeret vart felt kort tid etter 1167.

På Vest-Telemark museums nettsider kan man lese følgende om loftets historie:

Alderen er ikkje det einaste som er spesielt med loftet. I fylge folketrua er bygningen det fyrste loftet som vart sett opp i Eidsborg, og det var ikke for kven som helst. Rundt 1200 eigde Åse Stålekleiv det meste av bygda, og var særdeles rik. Ho trengde ein stad å huse alt linet sitt, så sønene hennar bygde eit stort loft til dette formålet. Difor er loftet i daglegtale kalla Stålekleivloftet. Området ved loftet vart etter kvart ein eigen gard, kalla Lofthus. Derifrå vart loftet flytta til Vindlaus rundt 1840.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.