Øyeblikket

Noen kilometer vestover fra Larvik, i innlandet på Brunlanes, ligger den gamle steinkirken Tanum kirke som er viet St. Olav. Navnet Tanum kommer av Túneimr – den inngjerdede gården. Kirken er opprinnelig fra første halvdel av 1100-tallet, og i sin tid bygget som en trekirke. I tårnet henger en klokke fra rundt 1250, og døpefonten i gotlandsk sandsten er fra omtrent samme tid. En av de flotteste, bevarte treskulpturer vi har fra norsk middelalder, sto opprinnelig i Tanum kirke. Det er en stor treskulptur av en sittende St. Olav, skåret rundt 1250, som nå befinner seg på Historisk museum i Oslo. Altertavlen fra 1890 ble malt av Eilif Peterssen.

Over veien finner vi den usedvanlig store og staselige Tanum prestegård, som ble etablert tidlig på 1300-tallet. Den er kjent som kunstnerhjem ettersom forfatteren Hanna Winsnes bodde her i årene 1830–1845 mens ektemannen Paul Winsnes gjorde tjeneste som prest. De fem bygningene på prestegården danner et vakkert firkanttun. Alle er fredet.

Landskapet rundt kirken er typisk for søndre Vestfold med brede sletter og lave åser lett skrånende fra raet mot sjøen. Her finnes steinalderboplasser, gravhauger, rester av gamle gårder og veier. Tidsdybden og variasjonen i kulturminnene gir området høy verdi.

Vestfold Fylkeskommune