I helgen ble privatboligen til høyesterettsdommer Brett Kavanaugh omringet av rasende demonstranter. Det hvite hus forsvarer retten til «peaceful protests», men det var også ordet de brukte da George Floyd-mobben brente ned tinghus, politistasjoner og hele kvartaler. Biden signaliserer at de ikke vil fordømme volden som de mener er rettferdig.

Det er den ultimate «weaponization» av lov og rett: Det begynte med at det var en lov for Tor og en annen for Loke. Nå lar Biden-regimet mobben gå løs på USA institusjoner: Høyesterettsdommere som ikke gjør som Biden og Demokratene vil er fritt vilt.

Pressetalskvinne Jan Psaki kaller kristne abortmotstandere for SuperMaga. De kobler høyresidens verste adjektiv til kristne og kristendom. Da er det logisk at aktivister avbrøt gudstjenestene i flere kirker, akkurat som i Skien for en tid tilbake.

Hvis mediene hadde vært mer interessert i å følge med på hva som skjer i USA ville de forstått at det var en mer betydningsfull hendelse enn det aparte de presenterte den som. En prest gikk i spissen for vanhelligelsen det hellige rom. Da har vi kommet langt.

Men i USA er det kommet mye lenger. Der er volden instrumentalisert av det Demokratiske partiet. Det som fremsto som spontant da George Floyd døde 25. mai 2020, ser vi nå er en hardcore mobb finansiert av folk som George Soros, og støttet av ikke bare Kamala Harris. Når Biden sier at Antifa er en ide, ikke en organisasjon, så står han og blunker til Antifa. De har hans støtte.

Biden som hele tiden har brukt uttrykket dogwhistle om Trumps politikk, at han signaliserer til ytre høyre at han er for dem, bruker eksakt samme taktikk selv og det er etter at  23 mennesker ble drept og materielle skader for 20 milliarder kroner.

Denne gang er det enda mer alvorlig enn herjingene sommeren 2020- Nå slipper de mobben løs mot landets mest respekterte institusjon: Høyesterett.

Norske medier har helt oversett at lekkasjen av Samuel Alitos paper om Roe vs. Wade var enestående. Ingen lekker fra arbeidet i Høyestret. Å gjøre det er å sabotere selve rettsprosessen.

Men Demokratene har lenge vært på denne kursen. De vil utvide antall dommere. Nå har de fått valgt inn en ultraradikal dommer, men de vil ha flere.

Demokratene har lagt frem forslag til en ny abortlov i kongressen som vil gi abortret til alle typer kjønn, ikke bare kvinner. Dette er en logisk fortsettelse av forestillingen om at menn menstruerer og kan å barn. Da må de også ha rett til abort.

Norsk offentlighet får ikke vite om denne radikaliseringen fordi det vil reise spørsmål om den agendaen norske myndigheter følger: Norge er blant de fremste også på LHBTQ+. Det kunne bli vanskelig å beholde støtten, eller rettere: publikums passive aksept, hvis dette ble kjent.

Kvinnen som organiserte protesten utenfor Kavanaughs hjem var hans nabo. Hun er lærer. Hun blir hyllet i Washington Post.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.