Demokratene har ridd tigeren helt siden 2016. Tigeren har hett FBI, CIA, Bob Mueller, James Comey og så obstruction of justice, riksrett, Covid ble et beist og Demokratene var sikre på at de hadde noe som skulle spise Trump levende. Da de slet med det, dukket George Floyd opp. Da slapp Demokratene mobben løs.

Jo lenger dette pågår jo mer ser vi at det var orkestrert og ledet. Volden i Seattle, Portland og mange andre byer har vært rettet mot føderale symboler, rettslokaler og politiet. I denne situasjonen går Demokratene inn for defund the police. Det lar seg ikke misforstå eller bortforklare.

Demokratene har lagt egget. Trump kan innta posisjonen som lov og orden-president.

På toppen av det hele blir en plass ledig i høyesterett.

Alle husker tilsviningen av Brett Kavanaugh. Det var en av Demokratens lavmål, og markerte at de ikke lenger forsøkte å fremstå som et anstendig parti. Demokrater spilte på lag med aktivister som sjikanerte kongressrepresentanter. Vi har sett det samme i flere europeiske land: Venstreorienterte partier bruker sine adgangskort til å slippe inn bråkmakere.

Volden har virket. I natt var det flere Republikanske representanter, blant annet Bret Hume, politisk kommentator i Fox News, og  til og med Judge Jeanine, som mente at det ville være lurt av presidenten ikke å kjøre saken med gasspedalen i bånn, men vente med prosessen til over valget.

Tucker Carlson lot seg ikke lure: Skal vi belønne voldsmenn som truer med mer vold?

De politiske instinktene til Trump forteller ham nok at å vente vil være det dummeste han gjør. Den som blander sammen taktikk og strategi risikerer å tape.

Flere påpekte at valgkampen nå har tatt en vending som gavner Trump. Høyesterett er en så stor sak at det skygger for covid.

Det sies at listen over dommere til høyesterett som Trump la frem før valget, var medvirkende til at han vant. Evangeliske så at han hadde noe å tilby som de hadde ventet på. Det gjelder i enda høyere grad dette valget. Her står USA overfor et dramatisk valg og de kristne forstår at alt står på spill. De kommer til å gå mann av huse.

Venstresiden forstår at hvis Trump får innsatt en ny dommer før valget vil det ta motet fra Demokratiske velgere. Derfor truer de med vold. Men det er det dummeste de kan gjøre.

Demokratene har begitt seg ut på en vei som virker å være enveis: Radikaliseringen er selvdrivende. De risikerer nå å miste sin innflytelse i høyesterett, ergo truer de.

Men ikke bare med vold. Demokratene gjentar nå at hvis de vinner tilbake Senatet vil de oppheve filibuster-reglene som sier at det må være 60 stemmer for å få vedtatt noe, og la alt avgjøres med simpelt flertall. I tillegg vil de øke antall dommere i høyesterett. Domstolen har bestått av ni dommere siden 1869.

Alt dette skremmer amerikanerne. De forstår at Demokratene er villig til drastiske forandringer i måten landet styres på , for å få viljen sin.

Det amerikanske systemet bygger på checks and balances. Demokratene vil hive det på båten. De gjør det helt åpenlyst, slik at mange amerikanere reagerer.

Ved å kjøre en så hard linje er det grunn til å tro at Trump og Republikanerne vil fremstå som en trygg havn. For hver trussel venstresiden kommer med, øker oppslutningen om at Trump velger en ny dommer.

De forstår at når Demokratene oppfordrer til motstand under og etter valget, og planlegger å bestride nærmest hvert resultat, er det tvingende nødvendig at høyesterett har et styringsdyktig flertall.