Det har vært et nytt FBI-raid mot en protestant utenfor en abortklinikk. Denne gang handler det om den 73 år gamle Chester Gallagher, som i 2021 protesterte utenfor en abortklinikk i Tennessee. Men Gallagher var ikke hjemme da FBI-teamet kom for å hente ham. De spurte naboene hvor han var å finne.

Det er bare et par uker siden vi skrev om anti-abort-aktivisten Mark Houck, hvis hjem i Pennsylvania ble stormet av et tyvetalls FBI-agenter med dragne våpen. Paret har syv barn som skrek i redsel. Houck fikk ikke tatt med seg rosenkransen en gang.

I begge tilfeller handler det om protester utenfor en abortklinikk, med påfølgende anmeldelser til det lokale politiet, som politiet har henlagt. Men justisdepartementet i Washington graver frem disse gamle sakene og velger å reise sak likevel. Det gjør de fordi det nå har kommet en lov de kan bruke: Freedom of Access to Clinic Entrances (FACE) Act.  Den som overhodet har befunnet seg i nærheten av en abortklinikk, kan bli tiltalt.

Dette harmonerer dårlig med alle rådgivningssentre mot abort og kirker som er blitt vandalisert og tilgriset av abortaktivister. Her er det ikke pågrepet noen. Det samme gjelder alle som har demonstrert utenfor hjemmene til høyesterettsdommere og plaget dem. Først da en ungdom fra California sto utenfor hjemmet til Brett Kavanaugh og sa han var kommet for å drepe ham og hans familie, reagerte politiet.

Det synes som om Biden-regimet har bestemt seg for å hevne seg for at høyesterett opphevet Rose vs Wade og sendte abortspørsmålet tilbake til delstatene. Biden-regimet snakker som om abort er blitt forbudt. Det samme gjorde norske politikere.

I USA kaller Demokratene fosterdrap for loven om reproduksjonshelse. Uttrykket fosterdrap er berettiget, for Demokratene går inn for retten til abort helt opp til fødselen.

I Michigan vil de operere mobile abortklinikker. Abort er viktigere enn liv. Tucker Carlson sier venstresiden i USA er blitt en dødskult.

Hvem er det som trekker i trådene i Washington? Hun heter Kristen Clark, og da hun ble utnevnt, ble det påpekt at hun var dogmatisk og fanatisk, imot hvite mennesker og for de mest stupide svarte rasistpredikanter.

As PJ Media’s Victoria Taft reported after the raid on Houck’s home, Assistant Attorney General for the Civil Rights Division Kristen Clarke greenlit the case against him. During her confirmation, several Republican senators pointed out her past statements and positions, warning she would radicalize the Civil Right Division.

Now it seems that she and her division are digging through resolved cases and breathing new life into them using the FACE Act. As the DOJ press release on the Gallagher case notes, “This case was investigated by the FBI and is being prosecuted by the Civil Rights Coordinator of the U.S. Attorney’s Office and trial Attorneys of the Department’s Civil Rights Division.”

Som PJ Medias Victoria Taft rapporterte etter raidet på Houcks hjem, belyste assisterende statsadvokat for Civil Rights Division Kristen Clarke saken mot ham. Under hennes nominasjonsprosess påpekte flere Republikanske senatorer hennes tidligere uttalelser og posisjoner, og advarte om at hun ville radikalisere Civil Right Division.

Nå ser det ut til at hun og hennes avdeling graver gjennom løste saker og blåser nytt liv i dem ved hjelp av FACE Act. Som DOJs pressemelding om Gallagher-saken bemerker: «Denne saken ble etterforsket av FBI og blir tiltalt av Civil Rights Coordinator for U.S. Attorney’s Office og rettssaksadvokater ved departementets Civil Rights Division.»

Biden-regimet klarer både å blåse liv i rasemotsetninger og ødelegge rettsstaten.

FBI pleier vanligvis etterforske saker for å se om de holder i en rettssal. Nå er det justisdepartementet som går gjennom gamle saker og sender lokale FBI-agenter ut for å pågripe i massive raid, som om det var farlige terrorister. Formålet er å terroristere og intimidere hele pro-life-bevegelsen.

Men raidet mot Houck-familien vakte oppsikt og mobiliserte mange. Vinden har blåst i pro-life-retning lenge i USA. Biden-regimet risikerer å styrke motstanden.

FBI lokalt risikerer å få befolkningen mot seg. De foretok seg ingenting da BLM og Antifa brente ned og plyndret. De foretok seg heller ingenting mot selvtektsgruppen Jane’s Revenge. FBI-agenter har valgt side, og det vil få konsekvenser.

FBI field agents stood by while the Biden DOJ dropped cases against criminals who rioted, set fires, looted, and assaulted officers during the nationwide tantrum after the death of St. George Floyd. They remain silent as the administration takes no action to find members of Jane’s Revenge, the group claiming to attack pregnancy centers, or the criminals destroying churches.

FBI-feltagenter sto på mens Biden DOJ henla saker mot kriminelle som gjorde opprør, startet branner, plyndret og overfalt offiserer under det landsomfattende raserianfallet etter St. George Floyds død. De forblir tause da administrasjonen ikke gjør noe for å finne medlemmer av Jane’s Revenge, gruppen som hevder å angripe graviditetssentre, eller kriminelle som ødelegger kirker.

 

https://pjmedia.com/news-and-politics/stacey-lennox/2022/10/06/the-fbi-raids-another-pro-life-activists-home-on-charges-trumped-up-by-the-doj-n1635088

 

Doc-TV: Hva om Biden-administrasjone er en samling korrupte?

25 skrikende FBI-agenter med dragne våpen raider hjemmet til katolikk foran øynene på syv barn

Forhåndsbestill «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson i dag!

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.