Utsikt til energiselskapet Agips anlegg i Idu ved Niger-deltaet i Nigeria. Foto: Sunday Alamba / AP / NTB.

Tyskland planlegger å bruke opp mot 3 milliarder euro på leasing av fire offshore-terminaler for flytende naturgass, kunngjorde det tyske finansdepartementet torsdag ifølge Deutsche Welle.

Hensikten er å gjøre seg mest mulig uavhengig av russisk gass etter invasjonen av Ukraina, men disse terminalene er ikke nok til å frigjøre seg fra energiavhengigheten av Russland. I likhet med flere andre europeiske land har derfor også Tyskland vendt blikket mot Afrika med sikte på økt energiimport fra verdensdelen.

Italia undertegnet nylig en avtale om økt gassimport fra Algerie. Tyskland tenker i lignende baner, og har også kastet blikket på Nigeria, melder Der Spiegel.

Den nigerianske energianalytikeren og tidligere oljeingeniøren Zakka Bala slår imidlertid kaldt vann i blodet på tyskerne: I et intervju med det tyske nyhetsmagasinet forklarer han at Nigeria, som allerede eksporterer mye energi til Europa, trenger mer energi selv.

Det vestafrikanske landet har vanskelig for å dekke sine egne energibehov, sier Bala. For ikke mange dagene siden var store deler av landet uten strøm fordi kraftverkene fikk for lite gass. Det var den femte blackout’en hittil i år. Infrastrukturen for økt energieksport er heller ikke på plass, og noe slikt vil ta lang tid.

Nigeria har store mengder gass, opplyser Bala:

Det er blitt påvist at vi har minst 6000 milliarder kubikkmeter gass som kan utvinnes når som helst med teknologi som er tilgjengelig i dag. Og potensialet er enda større: Hvis utvinningsteknologien forbedres ytterligere, kunne vi ha utsikter til å utvinne opp mot 17.000 milliarder kubikkmeter. Og det ville lett kunne erstatte den russiske gassimporten.

Bala ser stort på at flere EU-land, Tyskland inkludert, tidligere har oppfordret afrikanske land til å gå over fra fossile til fornybare energikilder, mens de nå vil ha mer fossil energi fra Afrika.

Problemet er fremfor alt at Nigerias befolkning ikke har energien de trenger, og at den innenlandske infrastrukturen heller ikke er godt nok utbygd. Kriminalitet, sabotasje og dårlig styresett er noe av forklaringen på det.

Europeerne kan derfor ikke forvente at Nigeria løser deres problemer, forklarer den nigerianske analytikeren:

Nestekjærligheten begynner hjemme. Man bør først sørge for at hjemmemarkedet har nok gass. Vi kan ikke snakke om eksport når folk lever i mørket.

Samtidig vokser den nigerianske befolkningen. Nigeria har i dag 217 millioner innbyggere, og antallet forventes å øke til 300 millioner i 2036. Med økende befolkning vokser også energibehovet.

 

Kjøp Kents bok her!

 

Skaff antistoffer mot woke: Kjøp Roger Scrutons bok her!

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.