Fra et oljeraffineri ved Cape Town i Sør-Afrika. Foto: Schalk van Zuydam / AP / NTB.

Kan Afrika vokse økonomisk uten fossile energikilder? spør Financial Times’ Afrika-redaktør David Pilling.

De fleste han snakker med, sier nei.

Fornybar energi spiller riktignok en viktig rolle også på det afrikanske kontinentet. Pilling rapporterer innledningsvis fra et geotermisk kraftverk et stykke nord for Nairobi – hovedstaden i Kenya, der fornybare energikilder dekker tre fjerdedeler av strømforbruket i landet, som har 54 millioner innbyggere.

Afrikas befolkning forventes å fordobles til 2,5 milliarder mennesker innen 2050. Mange land vokser økonomisk, og befolkningene ønsker høyere levestandard. Er det forenlig med en verden der nettoutslippene av klimagasser i henhold til Paris-avtalen skal ned til null?

Ikke hvis man skal tro visepresidenten i Afrikas folkerikeste stat:

“No one in the world has yet been able to industrialise using renewable energy,” Yemi Osinbajo, vice-president of Nigeria, a big oil producer, told an audience in Abuja, to rapturous applause last month.

Karbonutslippene pr. innbygger er tjue ganger større i USA enn i Nigeria. Afrikanske ledere føler seg ikke forpliktet til å redusere sine utslipp. Å forvente noe slikt er å forlange at en hel verdensdel forblir fattig, mener de.

“You can measure any country by the amount of gas it has emitted. There is a strong correlation between that and development,” says Mo Ibrahim, whose eponymous foundation last week released a report intended to make Africa’s case in the climate debate.

Ibrahim beskylder Vesten og internasjonale institusjoner for hykleri. Vesten vil ikke finansiere fossilprosjekter i Afrika, men vestlige land vil gjerne ha fossile energikilder når de selv trenger dem, enten det er fra Russland eller Afrika.

Nigerias hurtig økende befolkning vil trenge 15 ganger mer energi i 2050 enn landet bruker i dag, viser den nigerianske visepresidenten. Det går ikke uten gass:

“You need gas just for the baseload,” he said in his speech in Abuja, referring to the requirement for a stable grid that is not reliant on intermittent power.

En talsmann for den afrikanske energibransjen sier at kontinentet vil utnytte de fossile energikildene til siste dråpe:

NJ Ayuk, executive chair of the African Energy Chamber, a lobby group, has a simple message of Africa’s intent. “Drill baby drill,” he says. “You’ve got to be kidding if you think we’re going to leave a single drop of our hydrocarbons in the ground.”

Det er hverken rettferdig eller realistisk å forvente at Afrika skal unnlate å bruke sine egne fossile energikilder og satse direkte på fornybart, er hovedsignalet Pilling mottar. Å antyde noe slik, er nærmest udannet.

Given the pressing needs of many people in Africa, at least one-third of whom live in extreme poverty on under $1.90 a day, the idea that Africa can develop without increasing carbon emissions risks appearing out of touch.

Prognoser fra den amerikanske regjeringens energi­informasjonsbyrå (EIA) som er gjengitt i den amerikanske fysikeren Steven E. Koonins bok «Unsettled» (utgis på norsk av Document i slutten av juli), peker ikke i retning av noen klimautslippsfri verden i 2050:

Prognoser for verdens energiforbruk frem til 2050. Energien er oppgitt i quads (billiarder BTU, tilsvarende omtrent 1018 joule).

 

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.