Den første senkekassen er satt ned på gassfeltet Grand Tortue Ahmeyim utenfor kysten av Senegal i juli 2021. Foto: Eiffage Génie Civil Marine / BP Senegal / Twitter.

Mens regjeringer, finansbransje og næringsliv i vestlige land etterstreber en nær fremtid uten fossile energikilder, blir Senegal snart olje- og gass­produsent. Første oljefat fra det vest­afrikanske landet ventes i 2023 og den første gassen i 2024 – begge fra felter til havs.

Oljereservene det er tale om, som ifølge Energy Capital & Power er blant de største i verden, befinner seg på Sangomar-feltet utenfor kysten av Senegal, og strekker seg over nesten 7500 kvadratkilometer.

I 2014 ble det funnet olje der, og et prosjekt for utvinning som gjennomføres under ledelse av australske Woodside Energy og involverer det statseide senegalesiske selskapet Petrosen, regner altså med å starte produksjonen til neste år. Ifølge Offshore Technology forventes den første fasen i prosjektet å resultere i en produksjon på 100.000 fat olje pr. dag fra en reserve på ca. 230 millioner fat.

Det vil i seg selv få stor økonomisk betydning for Senegal. Det finnes allerede gruvedrift i landet, men nasjonaløkonomien er fremdeles langt på vei drevet av landbruk og fiske, og bruttonasjonalprodukt (BNP) pr. innbygger er i øyeblikket ca. 1500 dollar.

Lenger nord i havet utenfor Senegal ligger gassfeltet Grand Tortue Ahmeyim (GTA), der BP er operatør for et gassprosjekt. Her vil gassen utvinnes ved hjelp av et undersjøisk produksjonssystem på dypt vann, og sendes opp til en flytende produksjons-, lagrings- og losseenhet (FPSO), skriver Upstream. Derfra vil gassen sendes i rør til en terminal nærmere kysten.

The FPSO will process the well fluids, with the gas exported via a 35-kilometre pipeline to a near shore gas complex, which includes a breakwater that will provide shelter to the Gimi FLNG vessel.

Last month, France’s Eiffage completed the installation of the breakwater, with work now under way to wrap up fabrication and installation of utilities, accommodation and other facilities behind the protective barrier.

Terminalen der LNG-skip skal hente gass fra Grand Tortue Ahmeyim-feltet. Foto: Eiffage Génie Civil Marine / BP Senegal / Twitter.

GTA-prosjektet ventes i første omgang å kunne produsere 2,5 millioner tonn LNG i året.

I påvente av produksjonsstart er Senegal i ferd med å iverksette lovreformer og starte prosjekter, blant annet raffinerier, som skal sette landet i stand til å dra full nytte av olje- og gassproduksjonen, melder Africa Intelligence. Idet vestlige land forsøker å vende seg bort fra Russland som energileverandør, ser det vestafrikanske landet muligheter.

Tilbake i Vesten fortsetter altså en sterk og mangehodet maktkonstellasjon å presse på for en verden der nettoutslippene av klimagasser skal ned til null. I en energihungrig verden er det absurd, men nåde den som stiller absurditeten ut til skue.

 

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.