Før ble strøm levert til forbrukerne til kostpris med et lite tillegg. Så fant politiske myndigheter ut at de kunne flå Statkraft og andre kraftselskaper. Det var på den tiden politiske myndigheter løsrev seg fra folk flest. Disse politikerne fikk et tilbud fra EU som de ikke kunne avslå: – Gi oss fossekraft, så skal vi gjøre dere rike. Folk kommer ikke til å forstå noe likevel.

Som sagt, så gjort. Utenlandskablene ble lagt. Norge ble innmeldt i energiunionen gjennom Acer, og pengene fosser inn, i takt med at de fosser ut av lommene på vanlige folk. Først i høst slo denne mekanismen inn for fullt. Nå vil strømselskapene advare oss mot å røre systemet. Da kan det gå i svart.

Nå reises kravet om priskontroll. Da hever energiselskapene røsten og sier det vil være å gripe inn i det frie marked. Resultatet kan bli kollaps. Det er interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen Energi Norge som sier dette til Klassekampen. Det fremkommer ikke av NTBs referat at dette er det samme som å true forbrukerne med blackout hvis de ikke betaler. I andre sammenhenger kalles dette utpressing.

– Innføringen av en makspris er den beste måten å gjøre en strømpriskrise til en reell energikrise, sier Toini Løvseth, direktør for marked, kunder og elektrifisering i Energi Norge.

– Kostnaden ved ulik kraftproduksjon varierer med vær, tid på året og energiform. En fast makspris på for eksempel 35 øre vil gjøre at det ikke blir lønnsomt for kraftprodusentene å levere kraft når kostnadene ved produksjonen er høyere enn maksprisen politikerne har satt. Resultatet vil kunne bli strømmangel. Teoretisk sett rett og slett blackout, sier Løvseth.

Løvseth snakker på vegne av en organisasjon og et system som sitter med bukten og begge endene. Da kan hun også unnlate å nevne hva som må til for at prisen kan være 35 øre. Det avhenger av politiske vedtak. Hvis politiske organer velger å tjene folkets interesser og ikke kapitalister, private som statlige, er det mulig. Det har ikke skjedd noe med strømproduksjonen i Norge som tilsier at det ikke er mulig.

Det som har skjedd, er det grønne skiftet. Tyskerne får ikke vinden til å blåse når de vil, og samtidig skal de være den flinkeste gutten i klassen og legge ned både kullkraftverk og atomkraftverk. Regnestykket går ikke opp, og Erna kom Angela til unnsetning.

Men dette får du aldri Energi Norge eller regjeringen til å innrømme.

Kjøp Kents bok her!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.