Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har fått et brev med beskjed om at han mister internettforbindelsen hjemme på gården hans på Ilseng. Nettet forsvinner nyttårsaften.

– Dramatisk, sier partilederen om hvordan bygdefolk behandles.

Brevet er undertegnet direktør Tom Caspersen i Eidsiva Bredbånd. Han henviser til nedleggelsen av kobbernettet i Norge.

– Med bakgrunn i den nasjonale nedleggelsen av kobbernettet i Norge, ser vi oss nødt til å koble ned deg som kunde på den teknologien du i dag anvender hos oss. Dette vil skje 31.12.2021.

Eidsiva Bredbånd har ingen forslag til alternative løsninger. Vedum er kritisk og oppgitt:

– Det er jo dramatisk å koble ned kobbernettet før det er et alternativ på plass. Det er ingen planer om fiberutbygging til gården min på Ilseng. Dermed er mobilt bredbånd eneste alternativ, og det er for ustabilt til at man kan stole helt på det.

Telenor eier det norske kobbernettet, som er det eneste tilnærmet landsdekkende fastnettet i Norge. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) opplyser at Telenor i slutten av januar 2019 kunngjorde at selskapet har besluttet å erstatte kobbernettet  med fiber- og mobilbaserte løsninger.

Meningen var at hele kobbernettet skulle legges ned innen utgangen av 2022. Men nå har Nkom pålagt Telenor å holde kobbernettet i drift i fem år.

Vedum er også kritisk til hvordan Solberg-regjeringen har behandlet saken, som har blitt tatt opp i Stortinget flere ganger.

– Jeg er den eneste partilederen som bor på bygda, og som ser at dette er et helt reelt problem. Det er uheldig at mange av politikerne i Stortinget og regjeringen ikke innser dette, og som dermed ikke tar tak i dette.

– Selv om kobbernettet har sine begrensninger, bør det beholdes til fibernettet er fullt utbygd. I et moderne liv er folk avhengige av en velfungerende tilgang til internett, fastslår Vedum.

Telenor påpeker at kobbernettet er over 100 år gammelt, og lover at alle skal tilgang til høyhastighetsinternett og topp moderne kommunikasjonstjenester innen utgangen av 2023.

I så fall må muligens Vedum belage seg på ustabilt mobilnett i opp mot to år.

Østlendingen (bak mur)

Kjøp «Et vaklende Europa» av Carl Schiøtz Wibye her!