Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum vil tappe politiet for administrative ressurser for å få råd til nye politikontorer i distriktene.

En fireårig opptrappingsplan for mer tilstedeværende politi. Det er Vedums overskrift på politiløftene han nå legger fram.

Mens Vedum er knallhard i sin kritikk av regjeringens politireform, har det vært mer diffust hva Sp selv vil gjøre hvis partiet kommer i posisjon etter valget.

Dette er hovedgrepene Vedum nå varsler:

  • Han vil starte med etablering av 20 nye lensmannskontorer og politiposter i 2022.
  • Deretter skal opptrappingen fortsette de tre påfølgende årene med etablering av enda flere lensmannskontorer og politiposter, i dialog med politimestere og kommuner.
  • Politibemanningen skal samtidig økes oppover mot 2 politifolk per 1.000 innbyggere i hvert enkelt av de tolv politidistriktene i Norge.

Målet om 2 per 1.000 er allerede nådd nasjonalt, men ifølge Sp er det kun tre av tolv politidistrikter som ligger høyere enn 2 per 1.000. De ni øvrige ligger under.

Vil tappe Politidirektoratet

For å finansiere planen vil Senterpartiet bevilge en halv milliard mer til nye politistillinger og nye lokale politistasjoner.

Vedum viser til at Senterpartiet satte av 540 millioner kroner ekstra til politi og påtalemyndighet i sitt alternative budsjett for 2021.

Men partilederen vil også tappe den sentrale politiadministrasjonen for ressurser.

– Vi ønsker å kutte i politibyråkratiet. Vi ser at i fellestjenestene til politiet har det vokst voldsomt de siste årene. Det ønsker vi å bygge ned, sier Vedum til NTB.

Han ser for seg tre grep for å snu trenden: Kutt i antall kommunikasjonsstillinger, kutt i konsulentbruken og nedleggelse – eller i det minste en kraftig nedskalering – av Politidirektoratet (POD).

– POD har vokst ut av alle dimensjoner, sier Vedum.

Vil fylle hullene

Senterpartiet viser ofte til at 120 lensmannskontorer er blitt nedlagt under den borgerlige regjeringen.

Men Vedum lover ikke at alle disse skal gjenåpnes. En del steder kan samarbeidsløsninger fungere, mener han. Andre steder kan det ifølge Vedum gi mening å velge nye lokaliteter.

Sp-lederen sier han vil prioritere to oppgaver når ressursene skal fordeles:

  • å fylle på der hvor det er størst hull i beredskapen, spesielt på mindre steder
  • å styrke politiet der det er utfordringer i tilliten mellom politi og lokalbefolkning

Vedum trekker fram Oslo øst som eksempel. Der mener han det trengs politifolk som kjenner lokale forhold godt.

– En ting er beredskap. Men i storbyen er det vel så viktig å ha lokalkunnskap.

Erna Solberg: – Hvorfor?

Søndag møtte Vedum statsminister Erna Solberg (H) til duell om politiet. Hun mener Sp-lederen bruker pengene feil.

– Han er så fiksert på disse kontorene, sier Solberg til NTB.

Statsministeren viser til at Høyre vil bruke to av tre nye politikroner framover på mer politi i distriktene.

– Hvorfor skal vi ha flere politikontorer? Det som er viktig, er å ha flere politifolk. Det er ikke det at de skal ha et kontor og en åpningstid, som er viktig, sier Solberg.

Hun advarer også mot planene om å bygge ned Politidirektoratet.

– Veldig mye av det de kutter på, er IKT-prosjekter, påpeker Solberg.

– Da kutter du på de hjelpemidlene som gjør at politiet kan følge pengene.

 

Kjøp «Et vaklende Europa» av Carl Schiøtz Wibye her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.