Sakset/Fra hofta

Det får etterhvert et komikkens skjær over seg når de forskjellige konsekvensene av menneskestrømmen kommer som julekvelden på kjerringa absolutt hver gang.

Antall nye politistillinger har ikke holdt tritt med befolkningsøkningen de siste fem årene, viser tall fra Politidirektoratet (POD).

I 2008 var det 1,8 politifolk per 1.000 innbyggere, noe POD mente ikke var godt nok. Målet var å øke bemanningen til to politifolk per 1.000 innbyggere innen 2020.

Men utviklingen har siden 2008 gått feil vei, viser dokumenter fra POD som Dagsavisen har fått tilgang til. I dag er det 1,6 politiårsverk per 1.000 innbyggere. Tallet inkluderer særorganer som Kripos og Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Hvis man kun regner antall politifolk i de 27 politidistriktene, er det i dag 1,5 politifolk per 1.000 innbyggere.

Den første setningen ovenfor kan like gjerne resirkuleres ved å bytte ut politistillinger med stillinger i barnevern, barnehage, skole eller helsevesen. Eller fengselsvesen, eller… Om noen år også eldreomsorg.

Og like sikkert er det at man da igjen vil oppdage at nei, så dæven, her var det plutselig flere mennesker, for eventuelt å meddele resultatet av sin dybdeanalyse ved å si noe i retning av at «vi har de innbyggerne vi har».

Det finnes et dekkende uttrykk for dette: ikke å se skogen for bare trær – normalt ikke regnet som tegn på særlig høy intelligens.

Kan noen forresten snart se å forby, eller i det minste avgiftsbelegge, ordet «utfordringer»?

– Vi må være forberedt på at befolkningsveksten gir oss utfordringer, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård til Aftenposten.

Dette var for seks måneder siden, og i dag er han «ikke tilgjengelig for kommentar». Har noen sett andre resultater av forberedelsene enn resignasjon over tingenes tilstand?

Sorry, men dette er ikke bra nok. I enhver annen bransje ser man til resten av verden for å lære hvordan ting kan gjøres bedre med begrensede ressurser, hva enten det dreier seg om produksjon, vitenskap, idrett etc. Hva med å henvende seg til kolleger i noen av de landene som har lang erfaring med å håndtere den groveste og den mest raffinerte kriminaliteten, og be dem pent om å vise en hvordan det skal gjøres? Slike kontakter på operativt nivå er tusen ganger bedre enn høye embedsmenns flotte ord og vedtak om europeisk politisamarbeid. Og hvis man mislykkes skal man ikke gjemme seg bak «ingen kommentar», men ta på arbeidstøy og gå til øverste politiske ansvarlige for å si at man går av fordi det ikke er mulig å gjøre jobben man er satt til, innen man begir seg til et NRK-studio for å si det samme femten ganger til.

I mellomtiden må folk takle «utfordringene» selv, f.eks. når politiet forholder seg passivt til at de får aggressive tiggere på døra. Realiteten bak Raymond Johansens ord om å sikre trygghet for «unga og foreldra» dine, er every man for himself.

 

Dagens Næringsliv: Folkevekst spiser opp økning i politistillinger
VG: Politiet stålsetter seg for befolkningsvekst