I 2017 ga Justisdepartementet Politidirektoratet og Tolldirektoratet oppdraget om å utvikle en løsning for å innhente, behandle og analysere såkalte PNR-opplysninger om flypassasjerer. Arbeidet er fortsatt ikke ferdig. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Et system som skal innhente opplysninger om flypassasjerer for blant annet å oppdage og etterforske terror, er fortsatt ikke på plass to år etter bestillingen.

I juni 2017 fikk Politidirektoratet og Tolldirektoratet et oppdrag fra regjeringen om å utvikle en løsning for å innhente, behandle og analysere såkalte PNR-opplysninger (passenger name record) om flypassasjerer, skriver Dagens Næringsliv.

Analyser av systemet som blant annet vil inneholde navn, bestillingsdato, reiseselskap og setenummer, vil gjøre det mulig å «vurdere passasjerene, analysere mønstre og finne fram til hittil «ukjente» kriminelle eller terrorister», ifølge regjeringen.

I oppdragsbrevet gitt til de to direktoratene heter det at «det planlegges implementering av PNR-løsning innen utgangen av 2018». Dermed er prosjektet kraftig på overtid, skriver DN.

Prosjektet nevnes ifølge avisen i et høringsnotat fra august der Justisdepartementet foreslår å gi PST større tilgang til passasjerlister. I notatet står det at arbeidet er igangsatt.

Justisdepartementet viser til svar gitt til Dagens Næringsliv forrige uke på spørsmål om hvorfor prosjektet ikke har kommet lenger. Kommunikasjonsrådgiver Andreas Bjørklund sier at arbeidet er godt i gang. Han sier Norge har kontaktet EU om å forhandle en tilknytning til EUs PNR-system, men sier at slike avtaler erfaringsmessig tar lang tid å forhandle fram. Derfor har Norge begynt med sitt arbeid parallelt, og Norge kan koble seg på EUs system når en avtale er klar.

 

Kjøp Roger Scrutons bok “Konservatismen” fra Document Forlag her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂