En prognose fra oktober anslår at et nytt IT-system hos Nav vil få en kostnad på 1,74 milliarder kroner fram mot 2030. Den prognosen er ikke lenger gyldig, sier Nav.

Prosjektet skulle i utgangspunktet gi Nav store besparelser gjennom effektivisering, men ender i stedet i minus, ifølge en prognose Klassekampen har fått tilgang til.

«Gitt de prognosene vi har per dags dato, vil ikke Nav ha positiv netto budsjettgevinst i det hele tatt», heter det om IT-systemet i et møtereferat fra Nav gjengitt i avisen.

Prognosen anslår at nettokostnaden for prosjektet vil være på 317 millioner kroner bare i 2023. Den årlige kostnaden vil deretter synke fram til 2030. Da vil den være på 130 millioner kroner. Kostnadene er regnet ut ved å sammenligne med utgiftene Nav brukte på å utføre de samme oppgavene i 2018.

Opprinnelig bevilget Stortinget 872 millioner kroner til prosjektet. Disse pengene skal nå være brukt opp.

Nav sier at prognosen fra oktober ikke lenger er gyldig. Nav-direktør Hans Christian Holte sier til Klassekampen at det blir feil å si at 1,7 milliarder kroner er kostnaden til prosjektet og at Nav går 1,7 milliarder kroner i minus med å utvikle løsningen.

Han sier at Nav ville hatt en god del av kostnadene også om prosjektet ikke ble gjennomført.

«Disse kostnadene vil påvirkes av blant annet utvikling i volumet av sykepengesøknader, utvikling i lønnsnivå, m.m.», skriver Holte til avisen.

Han peker også på at systemet har samfunnsmessige gevinster i form av økt effektivitet for dem som bruker det.

Prosjektet skulle modernisere og automatisere behandlingen av blant annet sykepenger. Nav tror nå at sykepengeløsningen kan bli ferdig til 2027 – syv år forsinket.

Kjøp «Mesteren og Margarita» her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.