Et mislykket IT-prosjekt i Nav er blitt seks år forsinket, har kostet hundrevis av millioner kroner og har økt ventetiden i klagesaker. 

Planen var at det interne IT-prosjektet skulle automatisere store deler av saksbehandlingen, skriver Klassekampen.

IT-prosjektet som skulle effektivisere behandlingen og erstatte et over 40 år gammel system, skulle ha vært ferdig 1. oktober 2020. Ved utgangen av 2022 brøt Nav sin fjerde tidsfrist siden oppstarten i 2018, og nå opererer Nav med en plan om at det skal være ferdig innen inngangen til 2027.

872 millioner kroner, som Stortinget hadde satt av til den gigantiske IT-satsingen, er brukt opp, prosjektet er forsinket med seks år, og køene er lengre enn noensinne.

«Dessverre har utviklingen tatt lengre tid enn vi regnet med. Dette har dessverre medført for lang saksbehandlingstid på klagesaker», skriver Nav-sjef Hans Christian Holte.

Prosjektet, kalt P3, omfatter saksbehandlingssystem for flere av ytelsene Nav har ansvar for, og sykepenger er en sentral del av prosjektet.

Forskjells-Norge stiger frem

Innføringen av nye systemer for saksbehandling skulle gi gevinst i form av at blant annet sykepengesaker ble behandlet raskere, riktigere og med færre saksbehandlere.

«Bemanningen på sykepengeområdet er allerede justert ned i tråd med forventede gevinster, og dermed er det nå for få ansatte til å gjøre jobben i NAV Arbeid og ytelser (NAY)», står det i et informasjonsskriv fra de tillitsvalgte i april 2022.

«Tilbakemeldingene omhandler at brukere står uker og måneder uten utbetaling av sykepenger, og må søke sosialhjelp i påvente av at søknadene behandles», heter det videre.

Nav innrømmer at etaten bevisst har nedprioritert klager på sykepengeavslag.

Sivilombudet skriver: «De opplyste at de hadde store utfordringer med ressurssituasjonen i saker om klage over vedtak om sykepenger. Nav hadde i lengre tid arbeidet med implementering av et nytt utbetalingssystem for sykepenger. Ressurser til prosjektet var blitt hentet fra saksbehandlingen i sykepengesakene. I den anledning var det besluttet å nedprioritere klagesakene».

«Den økte saksbehandlingstiden skyldes en kombinasjon av økt saksmengde og at det i en overgangsperiode var utfordringer knyttet til å behandle saker i både ny og gammel løsning», skriver Holte.

«Vi må dessverre regne med at det tar noe tid før vi nærmer oss det generelle kravet på 85 dager ventetid. For å ivareta sykmeldte som er i en akutt økonomisk kritisk situasjon, sørger vi for at disse sakene prioriteres og svares ut innen få dager», avslutter Holte.

 

Kjøp e-boken av Kent Andersen her!

 

Kjøp «Mesteren og Margarita» her!

 

Kjøp Susanne Wiesingers bok «Kulturkamp i klasserommet» her!

 

Kjøp Jean Raspails roman «De helliges leir» her!

 

Kjøp «Usikker vitenskap» av Steven E. Koonin som papirbok her og som ebok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.