Riksrevisjonen rettet i mai 2021 «alvorlig» kritikk mot Nav og Trygderetten for å bruke altfor lang tid på å behandle klagesaker. Halvannet år senere er saksbehandlingstiden blitt enda lengre. En klagesak om sykepenger kan nå ta opptil et år, skriver Nav på sine egne nettsider.

– Dette er fullstendig galskap, sier Marius Wivegh, som har ventet i over tre år på å få avklart et krav om sykepenger.

På grunn av feil ved saksbehandlingen har klageinstansen opphevet tidligere vedtak fra Nav to ganger, og nå har Wivegh ventet i nesten et år på at saken skal behandles for tredje gang.

– Det betyr at du må klare deg et helt år uten noen form for inntekt om du skulle være så uheldig å få avslag på krav om sykepenger, sier Wivegh. (Dagsavisen)

Kritikk

Riksrevisjonens rapport fra mai 2021 var lang [109 sider, PDF] og skarp:

  • Saksbehandlingstidene i klage- og ankesaker i NAV og Trygderetten er for lange og har blitt lengre over tid
  • En stor andel av brukerne med klage- og ankesaker i NAV må vente lenger enn det som er fastsatt som lengste, akseptable ventetid før de får svar på saken sin
  • Klage- og ankesaker blir liggende lenge både i NAV og Trygderetten før de saksbehandles

Skjermdump: Riksrevisjonen

Rapporten ble rutinemessig oversendt den sittende arbeids- og sosialminister i mai 2021, Torbjørn Røe Isaksen (H). I sitt seks sider lange svar erkjenner Røe Isaksen kritikken i tungt departemental språkføring, som avsluttes slik:

Regjeringen planlegger derfor å iverksette en helhetlig gjennomgang av klage- og ankesystemet i Arbeids- og velferdsetaten og Trygderetten.

Regjeringen Solberg nedsatte et slikt utvalg i august 2021, og det skal etter planen komme med sin innstilling 31. mars 2023.

Unnskyldninger

Dagsavisens undersøkelser viser at Riksrevisjonens kritikk ikke har bedret situasjonen nevneverdig, hverken for Trygderetten eller Nav. Men unnskyldninger er de flinke til å komme med:

– Det har beklageligvis vært en økning i saksbehandlingstiden. Saksinngangen har over tid vært høyere enn saksavviklingen. Ankesakene får dermed lengre liggetid, noe som påvirker gjennomsnittlig saksbehandlingstid, skriver Jorunn Rummelhoff, direktør for organisasjonsutvikling og HR i Trygderetten, i en e-post til Dagsavisen.

Dagsavisen har kontaktet Nav for å høre hvorfor saksbehandlingstiden nå er på hele 52 uker i klagesaker om sykepenger.

– Det er høyst beklagelig at det nå tar opp mot 52 uker å få behandlet en klage på vedtak om sykepenger i vedtaksinstansen. Nav holder på å skifte ut gamle saksbehandlingssystemer med nye på sykepengeområdet. Det har vist seg krevende, og vi har fått utfordringer med å behandle sakene på sykepengeområdet så fort som det forventes. Vi prioriterer nye sykepengesaker for å sikre at de som søker om sykepenger, ikke står uten livsopphold, skriver Eve V. Bergli, ytelsesdirektør i Nav, til Dagsavisen.

– Dette er fullstendig galskap (Dagsavisen)

 

Synes du verden går av hengslene? Vil du forstå hva som skjer og kanskje stritte imot? Kjøp «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson i dag!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.