Det er kommet frem at det i 2014 forelå en rapport som sa at det var adgang til å ta med seg trygdeytelser ut av landet. Men rapporten ble holdt hemmelig. Selv etter at skandalen sprakk, ble rapporten hemmeligholdt, og heller ikke kontrollkomiteen fikk se den.

Rapporten har ikke blitt offentliggjort, selv ikke da Nav-skandalen sprakk i 2019. Selv Stortingets kontrollkomité ble nektet innsyn i rapporten da saken ble behandlet høsten 2020, skriver avisen.

En rekke jussprofessorer gikk i forrige måned ut i Aftenposten med en oppfordring om at rapporten burde offentliggjøres. Argumentene deres var at hensynet til å verne om interne arbeidsprosesser i departementet og regjeringen kan ha veid tyngre enn hensynet til full opprydning.

Nav-skandalen kunne med andre ord vært unngått. Folk ble kastet urettmessig i fengsel.

I oktober 2019 ble det offentlig kjent at Nav har feiltolket EUs trygdeforordning fra 2012 som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger (AAP) og pleiepenger til andre EØS-land. Feilen resulterte i at minst 78 personer antas å være uriktig dømt for trygdesvindel på grunn av feil rettsanvendelse i tidsrommet 2014–2019, viser tall fra Riksadvokaten.

Men man visste at norsk praksis var i strid med EØS-avtalen.

En internrapport i regjeringen slo fast allerede i 2014 at Norges praksis med å nekte folk å ta med seg trygd til utlandet, var i strid med EØS-avtalen.

«Innføring av bostedskrav eller direkte eksportforbud vil være forbudt etter forordningen, med unntak av de få situasjoner der forordningen unntaksvis åpner for slike krav», heter det i rapporten, som ble skrevet av en intern arbeidsgruppe i regjeringssystemet i 2014, skriver VG.  (NTB)

Les også:

Lang klagetid hos Nav og Trygde­retten: – Full­stendig galskap

Kjøp «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson!


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.