Nytt

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Nav setter i gang et større arbeid for å finne ut om trygdeskandalen strekker seg lenger tilbake i tid og er mer omfattende enn det som så langt har vært kjent.

En egen rapport med rettslige vurderinger rundt reglene for å ta med trygdeytelser til andre EØS-land er ikke klar før 2. desember. Nav-direktør Sigrun Vågeng anslår dessuten at det vil ta rundt to måneder å utrede de rettslige konsekvensene av Navs lovforståelse utover de vurderingene som så langt er gjort rundt forordningen som trådte i kraft 1. juni 2012.

Det framkommer av et brev Vågeng har sendt etter at Riksadvokaten ba om en ny betenkning om trygdeskandalen «så snart som mulig». Den øverste for påtalemyndigheten i Norge understreker at det er viktig av hensyn til de berørte at Nav kommer med et snarlig svar.

«Vi vil oversende rapporten til Riksadvokaten når den foreligger», skriver Vågeng i brevet brev.

Nav etablerer nå «en bredt sammensatt gruppe jurister og andre eksperter» som skal se på om også saker fra før 2012 – og for andre trygdeytelser enn AAP, sykepenger og pleiepenger – faller inn under Nav-skandalen.

Nav bestemte selv
Nav mente selv det var relevant å lete etter mulige brudd på EØS-reglene i perioden fra 1. juni 2012 og fram til i dag. Direktoratet har ikke vurdert om lovforståelsen også før 1. juni 2012 har vært i strid med EØS-forpliktelsene, slik flere juridiske eksperter har antydet.

«Fra ulike hold er det reist spørsmål om holdbarheten av at skjæringspunktet fastsettes til omtalte tidspunkt», skrev nylig avgått riksadvokat Tor-Aksel Busch i sitt brev til Nav i slutten av forrige måned.

Det er så langt bare slått fast at loven er blitt tolket feil i saker fra etter 2012 og for de nevnte tre ytelsene. I alle tilfellene dreier det seg om opphold i andre EØS-land mens man fikk utbetalinger fra Nav.

I Riksadvokatens brev heter det også at Nav bes om å «klargjøre om andre sakstyper omfattes av forordningen og således kan være beheftet med tilsvarende feil.»

Minst 80 uriktige dommer
Den rettslige betenkningen fra Nav vil havne hos den nylig utnevnte sette-riksadvokaten Henry John Mæland. Han skal behandle Nav-sakene siden nyutnevnt riksadvokat Jørn Sigurd Maurud er inhabil.

Med de avgrensningene Nav foreløpig har satt, er det klart at minst 100 feilaktige politianmeldelser er blitt levert i perioden 2012 til 2018. Da myndighetene første gang opplyste at loven var brukt feil, var det blitt avdekket minst 48 uriktige dommer.

Mæland bekreftet imidlertid tirsdag at det er avdekket ytterligere feil, slik at det totale uriktige dommer er kommet opp i rundt 80. Han understreket overfor NRK at antallet trolig kom til å øke ytterligere etter hvert som skandalens totale omfang kommer for en dag.

I tillegg er det kjent at Nav har krevd tilbakebetalt penger på urettmessig grunnlag fra 2.400 personer etter utenlandsopphold i andre EØS-land.

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort:

Eller du kan velge et enkeltbeløp:

kr

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.

 

Kjøp Douglas Murrays bok «Europas underlige død» fra Document Forlag her!