En hemmeligholdt utredning fra 2014 som AP og SV krevde innsyn i da de satt i opposisjon, men som Ap ikke vil offentliggjøre i dag, står sentralt i det som har blitt kalt en historisk rettsskandale. Tusenvis av ofre kan ha rett på en mye større oppreisning enn det de fikk, varsler sju professorer ved Universitetet om i Aftenposten.

Trygdeskandalen der flere tusen NAV-klienter ble rammet av at norske myndigheter tolket EØS-regelverket feil, og derfor mistet sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved opphold i andre EØS-land, forsvant ikke ved at 64 av dem ble frifunnet og fikk oppreisning. Tvertimot, skandalen bare vokser.

Professorene Christoffer C. Eriksen, Ingunn Ikdahl, Benedikte Moltumyr Høgberg, Mads Andenæs, Alf Petter Høgberg, Tarjei Bekkedal og Anders Løvlie ved Universitetet i Oslo mener den hemmelige rapporten fra 2014 vil kunne gi svaret på om regjeringen visste at Navs praksis var feil i mange år før avsløringen, og at ofrene i tilfelle har krav på mye større oppreisning enn summene på mellom 20.000 og 280.000 kroner som nå er gitt.

Da skandalen sprakk var det ikke måte på hvor mye ansvar politikerne tok.

Professorene peker på at daværende statsråd Anniken Hauglies løfte i Stortinget om at «alt skal frem i lyset» ikke er oppfylt. Hverken av Solberg- eller Støre-regjeringen.

– Nei, alle steiner er ikke snudd. Ofrene, Stortinget og offentligheten har ikke fått innsyn i et helt sentralt dokument i saken, sier professorene.

Professorene er samstemte i sin påstand om at trygdeskandalen ikke noen gang vil bli oppklart, om regjeringen ikke viser nødvendig åpenhet.

– Så lenge 2014-utredningen ikke utleveres, får vi ikke alle de svarene vi trenger. Vi får dem ikke, Stortinget får dem ikke og ofrene får dem ikke, sier Christoffer C. Eriksen.

– Vi trenger 2014-rapporten for å vite hva som skjedde, sier Moltumyr Høgberg.

– Det viktigste dokumentet er holdt skjult, supplerer Tarjei Bekkedal.

– Det er rett og slett vanskelig å forstå. Spørsmålet vi stiller oss er om den ikke tåler dagens lys, supplerer Eriksen, og hele gruppen nikker.

Tilbake i 2014 krevde Ap sammen med Sp og SV innsyn i rapporten.

I dag svarer arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap):

«Rapporten «Eksport av velferdsytelser» fra 2014 ble til før jeg ble medlem av dagens regjering, og før jeg fikk ansvaret for bestyrelsen av Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Jeg har ikke lest dette dokumentet, og jeg har heller ikke tilgang til det.»

Professorene har sine teorier om hvorfor rapporten ikke blir offentliggjort.

– Det ser ut som hensynet til å verne om interne arbeidsprosesser i departementet og regjeringen har veid tyngre enn hensynet til full opprydning i en av de største rettsskandalene noensinne, mener de rettslærde.

«Grov uaktsomhet»?

Aftenposten gjør en god jobb med å forklare hvorfor denne rapporten er så sentral. Ikke bare for de som urettmessig mistet sine ytelser, men også for politikere som ellers er så opptatte av ‘åpenhet i forvaltningen’:

Det sentrale spørsmålet er om statsråder har hatt tilgang til rapporten som konkluderer med at trygdeytelser ikke kunne nektes utbetalt bare fordi mottageren oppholdt seg i et EØS-land.

Dersom 2014-utredningen ga ansvarlige statsråder slik informasjon, kan deres manglende deling av informasjonen med Stortinget og Nav ha vært grovt uaktsomt, mener professorene.

Granskningsutvalget, som har lest 2014-rapporten, skriver at det i rapporten «understrekes at krav om faktisk opphold i Norge ikke kan gjøres gjeldende i EØS».

Dette skrev trygdeekspertene fem år før påtalemyndigheten, domstolene og offentligheten fikk denne kunnskapen. I hele perioden 2014–2019 praktiserte Nav en annen og feil rettsforståelse med svært alvorlige konsekvenser for enkeltpersoner.

– Hvordan kunne departementet akseptere denne praksisen, dersom det allerede i 2014 var klart at krav om faktisk opphold i Norge ikke kunne gjøres gjeldende i EØS? Hva gjorde departementet med kunnskapen de fikk gjennom utredningen, spør professorene.

Hadde departementet og Nav fulgt ekspertgruppens analyse «kunne feilpraktiseringen vært stanset flere år tidligere». Ved ikke å gjøre det, kan altså myndighetene ha utvist «grov uaktsomhet».

Professorene er rettslærde og de vet at det ikke er deres jobb å dømme. Derfor har de ingen formening om hva som vil være en rettferdig slutt og hva som vil bli historiens dom, før alle kort er lagt på bordet.

Med sine advarsler har professorene gjort samfunnet en stor tjeneste. De har nemlig gitt oss lekfolk enda et bevis på at vi ikke kan stole på at våre politikere gjør jobben de er satt til å gjøre for oss alle.

Det er også en slags dom.

Syv jusprofessorer: Hemmelighold kaster skygge over oppryddingen etter Nav-skandalen (Aftenposten)

Les også:

Nav-ofre får ikke slettet feilaktige domfellelser i strafferegisteret

 

Synes du verden går av hengslene? Vil du forstå hva som skjer og kanskje stritte imot? Kjøp «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson i dag!

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.