Nav-ofre får ikke slettet feilaktige domfellelser i strafferegisteret

Nav-ofre som har fått saken sin gjenopptatt og blitt frikjent for trygdebedrageri, får ikke slettet de feilaktige domfellelsene i politiets strafferegistre.
Flere tusen mennesker ble berørt at den såkalte Nav-skandalen i 2019, da det ble avslørt at norske myndigheter i årevis hadde tolket EØS-regelverket feil, skriver Dagbladet.