Nav-direktør Hans Christian Holte sier det ble avdekket flere antatte forsøk på svindel av koronaordningene i sommer. Foto: Lise Åserud / NTB

Nav har anmeldt 24 forhold på til sammen 27 millioner kroner etter mistanke om koronasvindel, mens Skatteetaten har avvist søknader om 1,6 milliarder kroner.

Nav-direktør Hans-Christian Holte sier det i juli ble avdekket det Nav mener er flere svindelforsøk i forbindelse med lønnskompensasjonsordningen.

– Det er politianmeldt 24 saker for en samlet sum på 27 millioner kroner, og det er stanset utbetaling av 11 millioner kroner. Vi jobber fortsatt med kontrollarbeid knyttet til ordningen, sier han til NTB.

Skatteetaten opplyser at de har avvist 18.000 søknader om koronastøtte til en verdi av 1,6 milliarder kroner. 10.500 av disse sakene er plukket ut til videre manuell behandling og kontroll.

– Dette kan dreie seg om forsøk på svindel, men det kan også handle om at man har misforstått kriteriene for ordningen, understreker fungerende skattedirektør Eve Vangsnes Bergli overfor NTB.

– Så langt er det ingenting som tyder på omfattende misbruk av kompensasjonsordningen for næringslivet, sier Bergli.

Totalt har Skatteetaten mottatt 90.000 søknader til kompensasjonsordningen for næringslivet som etaten har ansvaret for. 70.600 søknader er godkjent, og det er så langt ubetalt 6 milliarder kroner.

Nye muligheter for kriminelle
Skatteetaten, Nav og flere andre underordnede etater som er involvert i arbeidet for å hindre arbeidslivskriminalitet, møtte fredag arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H), finansminister Jan Tore Sanner (H) og justisminister Monica Mæland (H) for et statusmøte. Svindelforsøk av støtteordningene som ble opprettet i forbindelse med koronapandemien, var blant temaene.

– Vi har fått høre her at ordningene som ble opprettet, har gitt nye muligheter for kriminelle aktører for å prøve å utnytte systemet, uttalte Torbjørn Røe Isaksen.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) sier omfanget ikke er så stort at det viser at man ikke skulle opprettet ordningene på den måten man gjorde.

– Tiltakene har vært helt nødvendige for å skape trygghet for bedriftene i en ekstrem situasjon. Disse ordningene har vært helt nødvendige og har bidratt til å redde bedrifter. Vi ville gjort det samme igjen, svarte Sanner på et spørsmål fra FriFagbevegelse.

Tidspress
Torbjørn Røe Isaksen pekte på at ordningene er nye og bygget opp veldig raskt.

– Det er ingen hemmelighet at vi mener en klar lærdom er at hvis vi kommer i en slik situasjon igjen, så burde vi gjøre ting på en litt annen måte. Det var veldig mange bestillinger fra Stortinget på ting som skulle ordnes på veldig kort tid, og da vil nødvendigvis noen av kontrollordningene bli litt svakere, sier Isaksen.

Han fremholdt at en viktig erfaring er at åpenhet knyttet til ordningene om hvem som søkte og hvor mye de fikk, har vært et viktig bidrag for å hindre kriminalitet.

Justisminister Monica Mæland understreket at svindel av ordningene prioriteres høyt av politiet.

– Det er kjempeviktig at alle som prøver seg på å svindle i en krisesituasjon, skal vite at det blir prioritert, og at hvis man blir tatt, så blir det fulgt opp, sier hun.

 
Bestill Kent Andersens bok om klimasaken her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.