Rundt 320 bedrifter har fått krav om tilbakebetaling av støtte fra kompensasjonsordningen, ifølge skattedirektør Hans Christian Holte. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Nesten 30.000 bedrifter har søkt om støtte gjennom kompensasjonsordningen for næringslivet. Utbetalingene nærmer seg 1 milliard kroner.

Drøyt tre uker etter at nettportalen kompensasjonsordning.no åpnet, har myndighetene fått inn nesten 30.000 søknader om støtte. Det er hittil utbetalt omtrent 885 millioner kroner. Om lag 19.000 foretak har fått innvilget støtte, mens rundt 8.000 bedrifter har fått avslag.

Det er lite som tyder på at svindel er spesielt utbredt, melder Skatteetaten, som har fått ansvaret for å forvalte kompensasjonsordningen.

– Vi har noen saker under behandling hvor det er mistanke om uberettiget tilskudd, men foreløpige indikasjoner i etterkontrollene tyder ikke på omfattende misbruk, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Flere avvik

Etatens kontrollører har avdekket blant annet at bedrifter som har måtte stenge av andre grunner enn korona-situasjonen – som oppussing – har søkt om støtte, og at det i flere tilfeller er avvik mellom de opplysningene bedriftene rapporterer inn i søknaden og de som framgår i andre oppgaver til myndighetene.

Et annet eksempel er foretak innenfor avgiftspliktige bransjer som oppgir betydelig omsetning i 2019 og 2020, uten at foretaket står oppført i MVA-registeret.

320 bedrifter tatt

Holte trekker dessuten fra foretak som har oppgitt i søknaden at de har blitt pålagt å stenge av staten, men som ikke er det, som kulturaktører og restauranter.

Rundt 320 foretak som har mottatt tilskudd fra kompensasjonsordningen, har fått beskjed om at de må betale tilbake pengene. 76 foretak har betalt tilbake. Hittil utgjør de samlede kravene om tilbakebetaling i drøyt 6 millioner kroner.


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.