Hanne Kroghs produksjonsselskap får drøyt 3,5 millioner kroner for å gjennomføre julekonserter. Her er hun fotografert under utdelingen av Amandaprisen i fjor. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

Kulturrådet har på ny fordelt penger gjennom koronaordningene. Produksjonsselskapet til Hanne Krogh får drøyt 3,5 millioner kroner fra stimuleringsordningen.

Ordningen skal stimulere til økt aktivitet. For Hanne Krogh Productions gjelder det julekonserter med Krogh selv, operatenor Thomas Ruud, Stein Austrud, Tarjei Nysted og Espen Alexander Husby.

Nest størst tildeling gjennom denne ordningen får JSG Event med over 2,6 millioner kroner. Selskapet skal arrangere en turné med hypnotisøren Torgrim Holte. Så følger Haugesund kino og konserthus KF, som får drøyt 2,1 millioner kroner.

Det er tirsdag gjort vedtak for til sammen 14,7 millioner kroner, opplyser Kulturrådet.

Kino og museum

Innen kompensasjonsordningen får SF Norge rundt 12,5 millioner kroner som skal gå til kompensasjon for avlyste kinovisninger etter stengning eller delvis stengning av norske kinoer. Også United International Pictures får penger – drøyt 6 millioner kroner – som skal gå til kompensasjon for underleverandører knyttet til kinoforestillinger.

Norsk folkemuseum mottar drøyt 7,7 millioner kroner for å kompensere for reduserte billettinntekter, mens Urbane Totninger får nesten 6,9 millioner kroner. Blant de andre mottakerne er Allsang på grensen, som får drøyt 1,5 millioner kroner for uteblitte billettinntekter på grunn av pandemien.

Denne gangen er utbetalingene gjennom kompensasjonsordningen 58,5 millioner kroner.

Nei til Kadetten

Blant dem som har fått avslag, er Kadetten. Ifølge VG søkte festivalen i Bærum om 14,5 millioner kroner.

– Kadetten har søkt på grunnlag av budsjett for i år heller enn gjennomsnittlig resultat for de siste tre årene, men vi oppfatter budsjettet de har lagt fram som lite realistisk. Dermed har vi i stedet gjort en vurdering basert på resultatet for de siste tre årene. Der har de i gjennomsnitt et klart negativt driftsresultat, og dermed er det ikke grunnlag for kompensasjon, opplyser seniorrådgiver Thomas Hansen i Norsk kulturråd til avisa.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.