Iraks statsminister Mustafa al-Kadhemi fordømmer de amerikanske luftangrepene mot en iranskstøttede milits i Irak. Fordømmelsen kommer to dager etter at statsministeren i irakisk Kurdistan, Masrour Barzani, stilte spørsmål ved om irakiske myndigheter har kontroll over sikkerheten i Irak. Dette i en klar referanse til iransk-støttede militsers angrep mot amerikanske mål nær Erbil i irakisk Kurdistan.

– Vi fordømmer det amerikanske luftangrepet som rettet seg mot en posisjon ved grensen mellom Syria og Irak, noe som utgjør et grovt og uakseptabelt brudd på Iraks suverenitet og irakisk sikkerhet, heter det i en uttalelse fra statsministerens kontor. (NTB)

De amerikanske angrepene natt til mandag rammet to mål i Syria og et i grenseområdene mellom Syria og Irak. Målene tilhørte blant annet de iransk-støttede Folkemilitsene Kata’ib Hezbollah (KH) og Kata’ib Sayyid al-Shuhada (KSS).

The targets were selected because these facilities are utilized by Iran-backed militias that are engaged in unmanned aerial vehicle (UAV) attacks against U.S. personnel and facilities in Iraq. Specifically, the U.S. strikes targeted operational and weapons storage facilities at two locations in Syria and one location in Iraq, both of which lie close to the border between those countries. Several Iran-backed militia groups, including Kata’ib Hezbollah (KH) and Kata’ib Sayyid al-Shuhada (KSS), used these facilities.

Målene ble valgt fordi disse fasilitetene benyttes av iransk-støttede militser som driver med ubemannede flyangrep (UAV) mot amerikansk personell og fasiliteter i Irak. Spesielt rettet angrepene seg mot operative og våpenlagringsanlegg på to steder i Syria og ett sted i Irak, begge nær grensen mellom disse landene. Flere militsgrupper støttet av Iran, inkludert Kata’ib Hezbollah (KH) og Kata’ib Sayyid al-Shuhada (KSS), brukte disse fasilitetene. (Pentagon/DoD)

Ifølge observatørgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) ble minst fem opprørskrigere blitt drept i angrepene, og flere ble såret. (NTB)

Al-Kadhimi svarte ikke på utfordringen statsministeren i irakisk Kurdistan, Masrour Barzani, kom med lørdag, etter at fire droner slo ned i utkanten av Erbil, nær det nye amerikanske konsulatet som nå er under oppføring. Barzanis tweet stilte spørsmål ved om Irak har full kontroll over Iraks sikkerhet, en klar referanse til de iransk-støttede militsene som har angrepet flere amerikanske mål i Irak det siste året.

Les også:

Amerikanske rakettangrep mot Irak og Syria

Kjøp «Et vaklende Europa» av Carl Schiøtz Wibye her!