Gjesteskribent

A member of the Hashd al-Shaabi militia (also known as Popular Mobilisation Forces – PMF), an umbrella organisation for Shia militia groups fighting with the Iraqi Army to retake Mosul from Islamic State (IS) militants, stands on the rooftop of their HQ in the small village of Tall az Zarkah looking through his binoculars at members of his unit who are trying to retake the nearby village from Islamic State (IS) militants on Oct. 31, 2016.

 

 

Tirsdag skjedde det en kjempe-eksplosjon i en iransk militærleir i Irak. Og onsdag beskyldte en iransk shia-leder USA og Israel for å ha angrepet leiren. Det avtegner seg et bilde; lav-intensitets-krigen Israel-Iran er flyttet fra Syria til Irak

 

Beskyldningen ble fremført på den irakiske TV-stasjonen Al Sumeria og i et knippe shiamuslimske nyhetsmedier. Den ble fremført med krigersk patos av visepresident Abu Mahdi al Mohandes i den iran-støttede irakiske militsen PMF, som kaller seg «Folkets Motstandsstyrke».

• Al Mohandfes ga USA skylden for å ha tillatt Israel å iverksette angrepet og la til at PMF nå vil bruke alle de avskrekkingsvåpen man har for å forsvare seg.

• Både nyheten om tirsdagens kjempeekskplosjon og onsdagens krasse iranske trusler illustrerer hvordan det nå er skjedd en viktig ny utvikling i den såkalte «lav-intensitetskrigen» mellom Israel og Iran. 

Krig under medie-radaren

• En lav-intensitetskrig er en krig som foregår «under radaren». Partene selv vet hele tiden hva som skjer. Men partene tier vanligvis overfor mediene om hver runde i lav-intensitetskrigen. 

• Derfor blir det sjelden store avis-oppslag om det som skjer, bortsett fra når det koker over for en av partene, slik som for PMFs visepresident denne uken. Og folk flest i fredeligere deler av verden vet som regel ikke noe før de eventuelt en dag finner ut at det er blitt etablert en ny og annerledes maktpolitisk realitet.

• Den pågående lav-intensitetskrigen mellom Israel og Iran har pågått «under medie-radaren» i minst tre år. Det meste av denne tiden er krigens kamphandlinger skjedd på syrisk jord. 

Posisjonering mot Israel

• Krigen begynte fordi Iran i ly av den syriske borgerkrigen prøvde å smugle avanserte rakettvåpen gjennom Syria til Hizbolllah i Libanon. Israel svarte på rakett-smuglingen med angrep etter angrep på lastebil-konvoiene med rakett-våpen, samtidig som Israel passet på som en smed for ikke å innlate seg inn i selve borgerkrigen.

• Lav-intensitetskrigen på syrisk jord ble voldsommere da Iran begynte å bruke den syriske borgerkrigen som kamuflasje for etablering av faste iranske stillinger med front mot Israel på syrisk side av grensen. Israel svarte med å ødelegge disse stillingene. Og fremdeles rammet de israelske angrepene aldri syriske regjeringsstyrker.

Iranske tilbaketog

• Rundt april-mai i år skiftet lav-intensitetskrigen mellom Iran og Israel karakter. De iranske styrkene hadde da lidd så mye militær skade av de treffsikre israelske angrepene at omkostningene ble for høye. Iran evakuerte først hovedkvarteret sitt fra Damaskus til fjerne områder nord i Syria. Men de israelske angrepene viste seg like treffsikre der nord. 

• Da evakuerte Iran  ut av Syria og inn i de delene av Irak som kontrolleres av den pro-iranske militsen PMF, eller altså «Folkets Motstandsstyrker».

• Et så dramatisk iransk tilbaketog vitner naturligvis om at Iran i virkeligheten har lidd tap på tap i lav-intensitetskrigen. Flyttingen ut av Syria og inn i Irak vitner sterkt om hvor kostbare de militære nederlagene er blitt for Iran.

• Dessuten er det skjedd en ting til. For da vi i Norge begynte å komme i feriemodus, oppdaget de iranske generalene at de israelske angrepene hadde fulgt etter dem over grensen til Irak.

Minst tre angrep i Irak

• Det første offentlig kjente israelske angrepet på iranske mål i Irak skjedde i begynnelsen av juli. På forhånd hadde den israelske statsministeren i juni besøkt flybasen til noen av de nye israelske F35-flyene. Der stilte Netanyahu seg foran ett av flyene og erklærte inn i TV-kameraene at Israel nå rår over militære maktmidler med så godt som ubegrenset geografisk rekkevidde.

• Da meldingen kom i begynnelsen av juli om et uforklarlig og heftig eksplosivt angrep på viktige iranske mål et stykke fra Bagdad – begynte israelske mediekommentatorer forsiktig å spørre om det kunne ha vært israelske F35-fly som sto bak.

• Et par uker senere skjedde det en ny kjempeeksplosjon i et iransk lager for avanserte rakettvåpen på irakisk jord. Denne gangen mente analytikerne at Israel måtte ha brukt et avansert dronefly. Dette angrep nummer to i juli førte til at den irakiske statsministeren – etter iransk press – vedtok å stenge Iraks luftrom for utenlandske fly. Men siden hverken F35-fly eller ubemannede dronefly kan oppdages på radar – er dét et lite effektivt virkemiddel.

• Og dette ble altså åpenbart bekreftet tirsdag. For da skjedde det et tredje plutselig angrep – på selve hovedkvarteret til den pro-iranske militsen PMF. Det ligger på irakisk jord et stykke nord for Bagdad.

• Formålet med lav-intensitets-kriger pleier å være å prøve å unngå å måtte ty til full krig. Derfor kan lav-intensitetskrig av og til regnes som et freds-politisk virkemiddel. Og Israel synes altså nå i økende grad å greie å vinge-klippe den militære trusselen fra shia-Iran.

(Opprinnelig produsert for P7 Kristen Riksradio torsdag 22.08.2019)