Pressen ble sendt på gangen da «Assad» ble fengslet i Oslo tingrett 6. september 2019. Foto: Øyvind Thuestad.

«Assad» (24) «fra Telemark» er tiltalt for tre forsøk på medvirkning til terrorhandlinger i Danmark og England. Les hele tiltalen mot ham.

Les også: NRK hvitvasker terrortiltalt «mann fra Skien»: Utelot sitat som viste til «Allah»

 

STATSADVOKATENE
VED
DET NASJONALE STATSADVOKATEMBETET

 

setter herved [tiltaltes navn], f. [dato] 1996
P.t varetekt i Oslo fengsel

under tiltale ved Oslo tingrett for overtredelse av:

I   Straffeloven § 131 første og annet ledd bokstav b, jf. straffeloven §§ 15 og 16
for med terrorhensikt å ha forsøkt å medvirke til en straffbar handling som nevnt i straffeloven §§ 138, 142, 274, 275 og § 355. Terrorhensikt foreligger når:

b) handlingen er begått for å skape alvorlig frykt i en befolkning.

Grunnlag:
a)
I tidsrommet tirsdag 5. mars 2019 til onsdag 17. april 2019 i Skien og/eller andre steder, som deltaker i terrororganisasjonen IS som nærmere beskrevet i post II, forsøkte han å medvirke til en eller flere terrorhandlinger som skulle begås i Danmark av den danske statsborgeren Mustafa Awad og/eller andre. I chatt med Awad og flere andre i brukergruppene Mujahiron og Strangers på det sosiale mediet Telegram uttalte han blant annet følgende:

– «All destroy all of amiin»
– «Allah ordered you to strike»
– «Ta alle dere kan»
– «Danskene har gått over alle grenser»
– «Dere klarer lett 20+»
– «Heller dø enn og leve som en som blir ydmyket av skittne kuffar»
– «Jeg sier til deg Jhenna firdaws er har kommet ned til Danmark og kaller på folk»
– «Gutta wallahi ikke la kuffar slippe unna uten konsekvenser»
– «Brenn hus og bygninger»
– «Vi vil at Danmark skal bli det nye Frankrike»

På spørsmål om det var lov å gå spesifikt etter barn og kvinner svarte han følgende:

– «If they fight you can»
– «Or give advice or taken part in anyway»

Han delte også oppskrifter på hvordan Molotow Coctails og brannbomber skulle lages og brukes. I tillegg medvirket han til at det ble produsert en film som skulle spres på sosiale medier for å få «brødre» til å komme til Danmark for å utføre voldelig Jihad, samt at han delte en tekst hvor det blant annet fremgikk at de som ikke får reist for å delta i Jihad kan angripe og terrorisere vantro i deres hjemland. 18. april 2019 satte Awad og dansk statsborger Mohammed Ikram Karim en buss i brann i Amager i København og de anskaffet også komponenter til å lage eksplosiver, men det ble ikke utført fullbyrdede terrorhandlinger.

b)
I tidsrommet torsdag 14. mars 2019 til lørdag 18. mai 2019 i Skien og/eller andre steder, som deltaker i terrororganisasjonen IS som beskrevet i post II, forsøkte han å medvirke til en terrorhandling som skulle begås av en ukjent person. I chatt med den ukjente personen på det sosiale mediet Telegram vitende om at vedkommende ville begå en terrorhandling sa han seg blant annet villig til å sende ut en film i forbindelse med terrorhandlingen der den ukjente personen avgir troskapsløfte til IS. Han skrev også at den ukjente personen måtte dra mot paradiset og at han eller hun ikke måtte være blant tvilerne. I tillegg til dette sendte han en tale av en tidligere leder i Al Qaida, Anwar Al-Awlaki, til den ukjente personen hvor Awlaki blant annet gir eksempler på når det er berettiget å drepe mennesker som har fornærmet islam eller Profeten. Det er uvisst om den ukjente personen begikk en fullbyrdet terrorhandling.

c)
Mandag 24. juni 2019 og torsdag 27. juni 2019 i Skien og/eller andre steder, som deltaker i terrororganisasjonen IS som beskrevet i post II, forsøkte han å medvirke til en terrorhandling som skulle begås i England av den engelske statsborgeren Safiyyah Amira Shaikh. I chatt med Shaikh på det sosiale mediet Conversation.im vitende om at hun ville begå en terrorhandling mot en kirke i England, formentlig St. Pauls katedral i London, uttalte han at planen var god, men at det var mye bedre å ramme en nattklubb som de var blitt beordret til. Han spurte også om Shaikh hadde alt hun trengte og rådet henne til å skaffe håndvåpen. I tillegg skrev han at Shaikh ikke måtte si noe til noen og at hun måtte ha tillit til Allah. Han oppmuntret og støttet henne også ved å gi religiøse råd og svare henne med ulike religiøse ord og utrykk. Shaikh ble pågrepet 10. oktober 2019 før hun fikk begått terrorhandlingen.

II   Straffeloven § 136 a
for å ha deltatt i en terrororganisasjon og organisasjonen har tatt skritt for å realisere formålet med ulovlige midler.

Grunnlag:
I tidsrommet sommer 2018 til september 2019 i Skien og/eller andre steder, deltok han i terrororganisasjonen IS som han hadde avgitt troskapsløfte (baya) til, ved aktivitet på de sosiale mediene Telegram, Pluss Messenger og Conversation.im. I perioden var han administrator og et sentralt medlem i et stort antall ekstremistiske og IS-sympatiserende brukegrupper og kanaler som han til dels selv hadde opprettet. I gruppene delte han og andre deltakere propaganda blant annet for IS, filmer fra IS, taler fra kjente islamister, jihadistiske og voldelige bilder og filmer, bruksanvisninger og illustrasjoner av hvordan eksplosiver skal lages, beskrivelser av hvordan terrorangrep skal utføres, dokumenter om operasjonssikkerhet, troskapserklæring (baya) mm. Han oppbevarte også samme type materiale blant annet med tanke på fremtidig deling. I tidsperioden prøvde han også å skaffe personer til å produsere filmmateriale, han veiledet minst en person i hvordan vedkommende skulle kunne operere anonymt på nettet, han prøvde å avdekke etterretning fra myndighetene, samt at han forsøkte å få minst en person til å avgi troskapsløfte (baya) til IS. I tillegg deltok han i chatt med en lang rekke kjente og ukjente personer blant annet slik som beskrevet i post I.

III   Straffeloven § 271
for å ha øvet vold mot en annen person.

Grunnlag:
Lørdag 28. mars 2020 ca. kl. 10.35 i lufteplass 1 i Telemark fengsel, avdeling Skien, dyttet han medfange [N.N.], samt skallet og slo han [N.N.] gjentatte ganger i ansiktet og hodet.

Straffeloven § 79 bokstav a kommer til anvendelse.

Påstand om inndragning av mobiltelefoner, stasjonær datamaskin, laptop, nettbrett, mobile datalagringsenheter og en softgun, jf. straffeloven §§ 69, 70 og 75, forbeholdes nedlagt.

 

Det nasjonale statsadvokatembetet, 8. april 2021

Geir Evanger

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.