Document publiserer hele tiltalen mot de to kvinnene som er tiltalt for grov kroppsskade og medvirkning til grov kroppsskade etter påkjørselen av SIAN-leder Lars Thorsens bil på E6 ved Mortensrud 2. juli i fjor.

De to er tiltalt for grov kroppsskade mot Fanny Bråten, samt kroppsskade mot Lars Thorsen og ytterligere tre passasjerer i bilen hans.

Shabnam Y. er også tiltalt for trusler, besittelse av kniv og tre brudd på veitrafikkloven, blant annet kjøring i ruspåvirket tilstand og kjøring uten førerkort.

Også Majbeen M. er tiltalt for to brudd på veitrafikkloven.

Vi har delvis anonymisert de to tiltalte, og fullstendig anonymisert tre av passasjerene i Thorsens bil. De to øvrige – Thorsen og Bråten – har tidligere blitt identifisert i saken.

***

Statsadvokatene i Oslo setter herved

1. Shabnam Y., f. [dato] 1999, [adresse] OSLO
2. Majbeen M., f. [dato] 1975, [adresse] OSLO

under tiltale ved Oslo tingrett for overtredelse av:

I Straffeloven § 274 første ledd, jf. § 273, jf. straffeloven § 15
for å ha skadet en annens kropp eller å ha medvirket til dette. Kroppsskaden er grov fordi det særlig legges vekt på at den har hatt til følge arbeidsudyktighet av noen varighet eller sterk smerte, og for øvrig er forøvd ved bruk av særlig farlig redskap.

Grunnlag:
Gjelder begge
Lørdag 2. juli 2022 ca. kl. 15.00 på E6 etter påkjøringen fra Mortensrud i Oslo kjørte Shabnam [etternavn] gjentatte ganger inn i en annen bil i fart, slik at den andre bilen kom ut av kontroll, veltet og landet på taket. Fanny Bråten, som var passasjer i den veltede bilen, ble påført et brudd i ryggen. Majbeen [etternavn] satt ved siden av [Shabnam Y.] og medvirket ved å filme handlingene og ved å oppfordre eller oppmuntre [Shabnam Y.] blant annet ved å rope «slå dem» eller liknende.

Shabnam Y. (23) opererer med to identiteter: én med et typisk rom-navn, og én med et typisk pakistansk navn. Skjermdump fra video.

II Straffeloven § 273, jf. straffeloven § 16, jf. straffeloven § 15
for å ha forsøkt å skade en annens kropp eller medvirket til dette.

Grunnlag:
a)
Gjelder begge
Til tid og på sted som fremkommer under post I forholdt de seg som der beskrevet. Lars Thorsen, som var fører av bilen, ble kun påført en hevelse i ankelen til tross for at bilen han førte ble påkjørt slik at den veltet rundt på taket.

b)
Gjelder begge
Til tid og på sted som fremkommer under post I forholdt de seg som der beskrevet. [N.N.], som var passasjer i bilen, ble kun påført et støt mot hodet til tross for at bilen hun satt i ble påkjørt slik at den veltet rundt på taket.

c)
Gjelder begge
Til tid og på sted som fremkommer under post I forholdt de seg som der beskrevet. [N.N.], som var passasjer i bilen, ble kun påført et skrubbsår på leggen til tross for at bilen han satt i ble påkjørt slik at den veltet rundt på taket.

d)
Gjelder begge
Til tid og på sted som fremkommer under post I forholdt de seg som der beskrevet. [N.N.], som var passasjer i bilen, ble kun påført et forstuet ribbein og/eller trykk mot lungen som medførte smerter til tross for at bilen han satt i ble påkjørt slik at den veltet rundt på taket.

Skjermdumper fra video.

III Straffeloven § 263
for i ord eller handling å ha truet med straffbar atferd under slike omstendigheter at trusselen var egnet til å fremkalle alvorlig frykt.

Grunnlag:
Gjelder nr. 1 Shabnam [etternavn].
Lørdag 2. juli 2022, rett før for det forhold som beskrevet under post I, kjørte hun etter bilen til Lars Thorsen fra moskeen på Mortensrud og ut på E6 retning Oslo sentrum. Deretter kjørte hun forbi Thorsen og stoppet foran ham i vegkanten, hvor hun steg ut av bilen med en kniv i hånden. Da Thorsen kjørte forbi henne, satte hun seg inn i bilen igjen og fulgte etter ham.

IV Vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. § 3, jf. straffeloven § 15
for å ha overtrådt bestemmelsen om at enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret, eller medvirket til dette.

Grunnlag:
Gjelder begge
Til tid og på sted som fremkommer under post I og post II forholdt de seg som der beskrevet, og slik at annen trafikk på veien ble utsatt for fare og/eller ble forstyrret samt at det oppstod materielle skader på begge de involverte bilene.

– Sian-påkjørselen var både drapsforsøk og et angrep på demokratiet

V Vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. § 17 annet ledd
for å ha latt en annen bruke en motorvogn som han eide eller hadde rådighet over på eiers vegne, uten å ha forvisset seg om at den som han lar bruke motorvognen fyller vilkårene for å føre den.

Grunnlag:
Gjelder nr. 2 Majbeen [etternavn].
Lørdag 2. juli 2022 ca. kl. 15.00 på Mortensrud i Oslo lot hun Shabnam [etternavn] bruke sin Mercedes personbil med kjennemerke [reg.nr.] uten å forvisse seg om at [Shabnam Y.] fylte vilkårene for å føre bilen. [Shabnam Y.] var ruspåvirket på kjøretidspunktet og hadde ikke førerkort.

VI Vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. § 22 første ledd
for å ha ført en motorvogn når hun var påvirket av berusende eller bedøvende midler.

Grunnlag:
Gjelder nr. 1 Shabnam [etternavn].
Til tid og på sted som fremkommer under post I førte hun en Mercedes personbil med kjennemerke [reg.nr.] til tross for at hun var påvirket av zolpidem. Blodprøve tatt kl. 17.15 samme dag viste en konsentrasjon av zolpidem i blodet på 1,033 mikromol per liter blod.

VII Vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. § 24 første ledd første punktum
for å ha ført motorvogn uten å inneha gyldig førerkort for vedkommende gruppe av motorvogner.

Grunnlag:
Gjelder nr. 1 Shabnam [etternavn].
Til tid og på sted som fremkommer under post I førte hun en Mercedes personbil med kjennemerke [reg.nr.] til tross for at hun ikke hadde gyldig førerkort.

VIII Straffeloven § 189 annet ledd
for på et offentlig sted å ha båret kniv.

Grunnlag:
Gjelder nr. 1 Shabnam [etternavn].
Til tid og på sted som fremkommer under post I og post III hadde hun en kniv på seg.

For tiltalt nr. 1 kommer straffeloven § 79 bokstav a og straffeloven § 79 bokstav b til anvendelse.
For tiltalt nr. 2 kommer straffeloven § 79 bokstav a og straffeloven § 79 bokstav b til anvendelse.

 

Oslo statsadvokatembeter, 28. februar 2023
Hulda Olsen Karlsdottir

 

Kjøp «Usikker vitenskap» av Steven E. Koonin som papirbok her og som ebok her!

 

Kjøp «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson som papirbok her og som ebok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.