De to kvinnene som er siktet for angrepet mot Sian-leder Lars Thorsens bil i sommer, har ikke vært etterforsket for hverken drapsforsøk eller terror.

Det er nå – på dagen seks måneder etter hendelsen – ennå ikke tatt ut tiltale i saken. Politiet i Oslo hevder overfor Document at påtaleavgjørelsen snart er klar.

Saken etterforskes som grov kroppsskade, fremgår det av et dokument Thorsen fikk tilsendt før jul.

2. juli i fjor presset og krasjet en bil med to kvinner ombord gjentatte ganger inn i Lars Thorsens Mercedes Geländewagen slik at den til slutt tok overbalanse og rullet rundt på E6 ved Mortensrud i Oslo. Det var fem Sian-medlemmer i bilen. Anna Bråten fikk brudd i ryggen som resulterte i flere måneder med smerter og mobilitetsproblemer. De øvrige fikk lettere skader.

Angrepet ble bredt omtalt i alle medier. Video som viser påkjørslene, og at Mercedesen ruller rundt, ble vist i alle TV-nyhetssendinger.

Anmeldte “drapsforsøk med terrorhensikt”

Ti dager etter anmeldte Sian-lederen saken som “drapsforsøk med terrorhensikt”. Fra anmeldelsen:

Etter muslimterror på Mortensrud 2.7.22 anmeldes bilfører og bileier/passasjer for drapsforsøk (strl § 275 jf § 16) og terror (strl § 275 andre ledd bokstav b).

Thorsen påpeker at politiet har siktet “terroristene […] for grov kroppskrenkelse.”

Denne siktelsen er en grov krenkelse av det rettsvern ofrene etter lovverket skulle hatt, og siktelsen er åpenbart i strid med rettspraksis når en ser hen til det foreliggende beviselige faktum sammenholdt med gjeldende rett.

Forsettet er godt dokumentert ved de gjentatte påkjørslene, skriver Thorsen.

Når bilfører går ut i veibanen i enden av påkjøringsrampe E6 med kniv og for øvrig holder kniven med samme hånd hun holder rattet mens hun intenst og gjentagende ganger angriper offerets bil, beviser dette hinsides tvil at terroristens målsetning er å drepe. Video fra inne i terroristenes bil viser også at en av dem sier «jeg skal skyte deg». Terroristene presser vår bil mot venstre kjørefil der det befinner seg to hvite personbiler. Tiltale bør derfor også omfatte drapsforsøk på disse.

Dømt for ruskjøring

Kvinnen (23) som er siktet for å ha kjørt bilen som ble brukt til å ramme Thorsens bil, er tidligere dømt for ruspåvirket kjøring, skrev Document i høst. Også da hun presset Sian-lederens bil av veien skal hun ha vært ruset, ifølge VG.

Kort etter at kvinnen ble pågrepet og siktet for å ha kjørt på Lars Thorsens bil avla hun blodprøve. Nok en gang skal prøven ha vist spor etter sovemedisin som tilsvarte en promille på godt over 1,2.

23-åringen var i høst også siktet for bedrageri, meldte VG. Politiet mener at hun og en mann i 30-årene gikk inn i en telebutikk i Sarpsborg og utgav seg for å være ansatte i Sarpsborg Arbeiderblad. De fikk utlevert fem iPhone-er til en samlet verdi på rundt 65.000 kroner. Fakturaen ble sendt til avisen.

Document har tidligere meldt at 23-åringen har pakistansk far og mor fra rom-folket.

Hun opererer med to forskjellige for- og etternavn; det ene er et typisk rom-navn, det andre, som er det navnet hun er registrert med i folkeregisteret, er et typisk pakistansk navn. De to aliasene har hver sin profil på Facebook.

Kvinnen er arbeidsledig, og får i dag utbetalt arbeidsavklaringspenger av NAV, heter det i dommen av 27. mai.

Den andre kvinnen har et klassisk pakistansk navn. De to bor i samme gate i bydel Søndre Nordstrand i Oslo.

Den siktede sjåføren (23) opererer med to identiteter: én med et typisk rom-navn, og én med et typisk pakistansk navn. Skjermdump fra video.

Varslet tiltale i august

Etterforskningen av episoden har tatt tid. I august opplyste politiet at det “snart” skulle tas ut tiltale i saken. Over fire måneder senere foreligger det ennå ingen tiltale.

Sian-lederen er kritisk til politiets tidsbruk.

– Det er rutine at dømte får strafferabatt når det tar uforholdsmessig lang tid å få en sak for retten. Jeg synes det er grunn til å spørre om politiet med vilje bruker lang tid, sier Lars Thorsen til Document.

– Når vi anmeldes for noe, kjører politiet hurtigspor. Det er ikke måte på hvor mye ressurser de da har til å etterforske og få reist tiltale og dømt oss raskt, for for eksempel selvforsvar mot voldsmenn. Det er påfallende at det tar så lang tid å etterforske når noen begår vold mot oss, sier Thorsen.

Lars Thorsen. Stillbilde fra video: Alternativ Media / Facebook.

Kroppsskade

Til tross for at Thorsen anmeldte episoden som drapsforsøk med terrorforsett, har den helt til nå vært klassifisert av politiet som grov kroppsskade, fremgår det av et brev han mottok like før jul.

– Saken er fremdeles kodet som kroppsskade. Politiet synes tydeligvis ikke at den skal etterforskes som drapsforsøk.

Document har gjentatte ganger prøvd å komme i telefonkontakt med politiets påtaleansvarlige i saken, Asia Akther. I en e-post 19. desember skriver hun at

Status på SIAN-saken per nå er at etterforskningen er avsluttet, og den ligger til påtaleavgjørelse hos oss.

Vi regner med å få den ferdigstilt snart.

Intet svar

Vi sendte politiadvokaten følgende spørsmål 20. desember:

Såvidt jeg forstår har saken vært etterforsket som “grov kroppsskade”. Har det vært vurdert å etterforske den under andre kategorier, for eksempel drapsforsøk eller terror?

I august sa politiadvokat Maria Hauglund Johnsen til Dagbladet at det snart skulle tas ut tiltale i saken. Hvorfor har det nå gått fire måneder uten at det har skjedd?

Kan du si når tiltalen kommer?

Etter flere purringer har vi ennå ikke mottatt svar.

 

Redigert kl. 22.35: I en tidligere versjon stod det at ingen ble alvorlig skadet. Det er nå endret med utfyllende opplysninger om Anna Bråtens helsetilstand.

 

Kjøp Jean Raspails roman «De helliges leir» her!

 

Kjøp «Usikker vitenskap» av Steven E. Koonin som papirbok her og som ebok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.