Fortettingen i Oslo har muligens økt smitterisikoen, hvis man ser det i et historisk perspektiv. Det er selvsagt tabu å stille spørsmålet, men når man ser hvor tett Oslo bebygges, som her i Kværnerbyen, må man spørre. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

I Norge og verden for øvrig herjer et kinavirus som etterlater mange syke og døde. Erfaringen hittil viser at noen land blir hardere angrepet enn andre. Grunnen til dette vil vi nok lære mer om etter hvert som forskerne får samlet inn statistikk og andre relevante opplysninger som kan gi en forklaring.

Gjennom menneskenes historie har det vært mange alvorlige utbrudd av dødelige epidemier som har utryddet store deler av befolkningen. De epidemiene som har vært mest omtalt i Norge har vært svartedauden ca.1350 og spanskesyken i 1918.

Det har i tillegg vært veldig mange alvorlige epidemier i tillegg som er lite omtalt, men har fått alvorlige konsekvenser. Kolera og tyfusutbrudd har forekommet hyppig og det har tidligere også vært flere alvorlige utbrudd av svartedauden som ikke var vært så mye omtalt. Blant annet var det flere utbrudd av svartedauden i det tidligere tett befolkede Romerriket og Perserriket på 500 og 600 tallet. Disse epidemiene utryddet store deler av befolkningen, og dette åpnet for en folkevandring fra områder som var mindre angrepet.  Spredt befolkede araberstammer og nomader med mye mindre smitte erobret nesten hele den kjente verden i det 7. og 8. århundre. Slik ble deler av det tidligere mektige Romerriket samt Persia islamisert. Epidemier kan få alvorlige konsekvenser hvor hele befolkninger blir skiftet ut. Dette er godt belyst i en bok av historikeren Tom Holland som heter «In the shadow of the sword».

Det blir spennende å se om historien kan kaste lys over konsekvensene av dagens kinavirus. Tidligere var det slik at tett befolkede områder var særlig utsatt for alvorlige branner og smittsomme sykdomsutbrudd. I middelalderen brant Oslo flere ganger og bygd opp igjen.  På den tiden sto bygningene ganske tett, men det var maks to etasjer. I dag bygges rekkehusene også tett, men nå kan de ha 10 og 12 etasjer, altså enda større befolkningskonsentrasjon enn det var i middelalderen og dermed større risiko for smittespredning.

For dagens politikere er det fortsatt ikke tett nok. Flere boligområder må fortettes for å gjøre plass til flere innvandrere. Derfor foreslo AP representant Geir Lippestad i Oslo å rive en del av småhusbebyggelsen på Grefsen og Kjelsås for å gjøre plass til mange høyhus. Heldigvis ble dette skrinlagt under høylytte protester.

Finnes det noen som vil begrense innvandringen til Norge og særlig Oslo og andre større byer? Ja, det er nok mange.

Er det noen som er i mot vekst? Selvsagt ikke, da må en jo være korka dum. Derfor har det blitt lansert orwellsk nytale med konstruksjonen «byvekstpakker». Heri ligger en massiv tåkelagt innvandring som en stor del av bystyret i Oslo jublet for. Den massive boligbyggingen i Oslo har gjort innvandringen mulig og ingen i Oslo FrP er vel motstander av vekst.

Flytting av Munch museet frigjør område for boligbygging, det samme gjør flytting av NRK. Flytting av Ullevål sykehus frigjør nye boligområder. Heldigvis er Jan Bøhler og Oslo Sp motstander av både dette samt nedleggelse av Aker. Hvor står FrP?

Våre politikere har altså påført befolkningen økt risiko for smittespredning ved å øke befolkningstettheten og samtidig gå inn for nedleggelse av sykehus og helsetjenester i mange nærområder.

Beredskapen for å møte vårt nåværende kinavirus har heller ikke vært noe å skryte av. Ikke noe beredskapslager av smittevernutstyr eller medisiner. Medisin-produksjonen har i tillegg blitt flyttet til Kina. Smitteutbruddet hadde vart i mer enn 3 måneder rundt i verden og Europa før våre myndigheter iverksatte tiltak, og det var å kopiere tiltak andre nasjoner hadde satt i verk før oss.

Annen nødvendig beredskap for å møte krisesituasjoner er ikke mye bedre. Viktige kornlagre er nå blitt boliger. Bomberom og gassmasker finnes omtrent ikke lenger. Forsvaret er også betydelig redusert akkurat slik vi så i 1938 og den siste tiden før krigen. Den gang fikk Norge beskjed om at vi skulle beholde freden med vår forutseende utenriksminister Halvdan Koht. I dag er det Ine Eriksen som skal være forutseende, og hun gjør det samme som Koht gjorde som endte med krig, nemlig å redusere forsvarets kapasitet og evne til å møte en konflikt.

Det nye partiet til Kent Andersen og Ugland Jacobsen har en del ting å gripe fatt i for å rette opp i alle de feil Høyre, FrP og Ap har stelt i stand de siste årene. Formidable oppgaver venter.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.