Nytt

Ebola er en fryktet sykdom som tidligere bare angikk noen få land i Sentral-Afrika. Som et resultat av globaliseringen og utstrakt migrasjon, risikerer nå land som Sverige å blir rammet av den fryktede epidemien. Beredskapen rundt epidemier har vært relativt dårlige i Sverige, men styrkes nå gjennom at sykehuset i Malmö bygger en isolasjonsenhet for ebola-pasienter, melder SVT.

De nasjonale helsemyndighetene har valgt å holde en lav profil når det kommer til diskusjoner om sykdommer som ebola, fordi de ikke ønsker å skape frykt i befolkningen. Enheten som er planlagt ferdig i 2019, vil imidlertid bare ha plass til noen få ebola-pasienter. Hvis det blir et større utbrudd, vil den ikke være tilstrekkelig.

Myndighetene ønsker ikke å signalisere at det finnes en alvorlig trussel, derfor er ikke tiltakene koordinert sentralt, noe som betyr at det er opp til lokale myndigheter å øke beredskapen eller ikke. Søndre Helseregionen har altså valgt å forberede seg på et ebola-utbrudd – som de regner med kan ramme regionen før eller senere.

«Søndre helseregion er bekymret for beredskapen. Det er ikke et spørsmål om hvis, men når en epidemi bryter ut», sier operativ leder Maria Josephson ved Skåne Universitet.

Ebolaviruset forårsaker blødningsfeber. Dødeligheten er høy, og det finnes ingen effektive vaksiner eller behandlinger så langt. Inkubasjonsperioden kan være alt fra noen få dager og opp til en måned, noe som betyr at infeksjonen kan spre seg kraftig, før noen føler seg virkelig syke. I tillegg har man ingen garanti for at illegale innvandrere kontakter myndighetene hvis de føler seg syke.

Også i Norge har sykdomsspredning som følge av innvandringen vært diskret behandlet. I artikkelen «Risiko for Smittsomme Sykdommer blant asylsøkere» fra Folkehelseinstituttet advares det spesielt mot tuberkulose, HIV, Hepatitt-B, mage- og tarminfeksjoner, samt skabb. Ingen spesielle tiltak ble anbefalt ettersom ingen konkret utbrudd var observert.

I 2016 ble helseberedskapen i all hemmelighet satt til nivået rødt i Nord-Norge, og det ble vurdert hvordan dette skulle håndteres for ikke å utløse frykt og sosial uro i befolkningen, ikke minst fordi risikoen for alvorlig smitte gjaldt barn i barnehager og på skoler. HRS ble fortalt av en kilde, at de få som kjente til problemet, holdt sine egne barn borte fra «risikoområder».

Samme år nektet helseminister Bernt Høie fra Høyre innsyn i et dokument knyttet til asylsøkernes helse. I følge ABC Nyheter het det fra departementet at opplysningene kunne ha «skadevirkninger av et større omfang» hvis de ble offentliggjort. Dokumentet, datert 27. juli 2016 og merket«fortrolig», skal være en del av korrespondansen mellom Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og omhandle«forskjellige problemstillinger og utfordringer knyttet til helse i forbindelse med økte asylankomster til Norge» i følge Rights.no.

Også myndighetene i andre europeiske land er bekymret for smittsomme sykdommer som Europa er lite forberedt på. Særlig har en oppblomstring av tuberkulose skapt mye debatt, men bekymringen er altså ikke så stor at man vil stoppe innvandringen eller advare befolkningen mot den økte risikoen.

Sweden ‘silently’ prepares for Ebola outbreak and builds isolation unit for Ebola patients