Ahus. Korridorpasient. Foto: Berit Roald/Scanpix

Legeforeningen uttrykker stor bekymring over at tusenvis av mennesker ikke har fått den behandlingen de skulle hatt. Samtidig har store sykehus som Ullevål hatt lavt belegg.

Grunnlaget for corona-mobiliseringen og nedluknngen av samfunnet har vært hensynet til mennesker som ble smittet. Økonomi måtte komme i annen rekke.

Men hva med alle andre pasienter som ikke har fått behandling? Dette kan også til syvende og sist ha store menneskelige omkostninger.

Legeforeningen er bekymret over at tiltakene kan føre til et større helsetap enn selve koronaepidemien kan få.

I et brev til helsedirektør Bjørn Guldvog denne uken advarer de mot at tiltakene «har medført en klar nedgang i undersøkelse og behandling av andre pasienter enn de med covid-19».

«Legeforeningen er svært bekymret for at helsekøene vil bli helt uhåndterlig etter krisen, men enda verre at alvorlige tilstander ikke blir behandlet og at det i befolkningen som sådan vil være et større helsetap knyttet til manglende «ordinær» behandling enn selve covid-19 epidemien». (NTB)

Lavt belegg

I tillegg kommer at sykehusene har hatt belegg langt under normalen.

Belegget ved Oslo universitetssykehus har bare vært på 53 prosent den siste uken i mars.

Dette til tross for at sykehuset har håndtert en stor del av de mest syke koronapasientene, skriver Aftenposten.

I ukene før 13. mars, var belegget ved sykehuset om lag 75 prosent.

Oslo universitetssykehus har sammen med Ahus behandlet en stor del av de mest alvorlige syke koronapasientene i Norge. (NTB)

Det kan virke som om beredskapen og behandlingen av corona-pasienter har gått på bekostning av regulær pasientbehandling.

I lengden er dette uholdbart.
Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.