Mens helseministeren er opptatt av nye ord for eldreomsorg og tagging av demente, og Ahus er sprengt, blir nyoppussede avdelinger på Aker sykehus brukt som lager.

Nedlegging av Aker og overføring av 160.000 pasienter til Ahus sprengte alle rammer og skapte det kaos på det nye sykhuset i Lørenskog som ser ut til å ha blitt permanent.

Et brev fra legene sa fra om at de ikke lenger kunne være ansvarlige. Folk som kom inn på akutthjelp og trengte øyeblikkelig operasjon, ble liggende i opptil åtte timer. Leger og utslitte sykepleiere har begynt å søke seg vekk fra Ahus.

Samtidig kan Dagsavisen fortelle at på Aker står nyinnredede avdelinger nedpakket eller brukes som lager.

En helt ny infeksjonsavdeling ble bygget like før man vedtok å legge ned.

Det kan synes som et paradoks: I 2010 pusset man opp store deler av Aker sykehus, daværende lokalsykehus for Oslo øst og Follo. Her står en flunkende ny, topp moderne infeksjonsavdeling med en prislapp på rundt 45 millioner. Fem isolatrom med spesialbygde vaskemaskiner, egne bad og sluser for å hindre luftsmitte ble bygget.

Trangt på Ahus – tomt på Aker

Så ble lyset slukket. I 2011 ble et pasientgrunnlag på 160.000 personer overført til prestisjesykehuset Ahus, der vi i dag kjenner situasjonen: Flere avdelinger driver med nær 130 prosent belegg, og pasienter venter i timevis på akutten fordi det ikke er plass på sengepost. Både i Akershus og i Oslo universitetssykehus, som overtok resten av Aker-pasientene, er det ofte så høyt belegg at pasienter må ligge på korridor.

I begynnelsen av januar sendte legene på Ahus et bekymringsbrev til helseministeren og Helse Sør-Øst, med krav om flere senger og plass til å behandle pasienter.

Man nedla ikke bare Aker. På nyåret er også Stensby sykehus i Eidsvoll vedtatt endelig nedlagt, etter byråkratisk seigpining. Også der står et femtitalls senger ledige. Helseministeren drister seg til å antyde at det kan bli aktuelt å endre pasientgrunnlaget, dvs at det kan være for stort.

Det lyder som munnsvær i påvente av at situasjonen roer seg.

 

http://www.dagsavisen.no/samfunn/her-kunne-det-ligget-pasienter/