Kort

Fem av de største sykehusene i Norge er nødt til å plassere pasienter i korridorene. Mange sykehus har et belegg som er så høyt at det ikke regnes som forsvarlig.Aftenposten

Hver eneste dag legges norske sykehuspasienter på gangen fordi avdelingene er fulle. Verst er Akershus universitetssykehus (Ahus) med 7000 pasientdøgn på korridor i fjor.

– OECD har dette som en maksimumsgrense, det er innført i England, og Bent Høie bør snarest få dette på plass, sier Toppe.

Legeforeningen mener korridorpasienter er blitt et vanlig fenomen som utgjør en alvorlig trussel mot pasientsikkerheten.

—-

Helseanalytiker Terje L. Berstad i Public Mode sier imidlertid at det innenfor dette området vil være tall som svinger.

– Dette er ikke, og kommer aldri til å bli, en eksakt vitenskap. De tallene vi har, er det vi har tilgjengelig. Vurderingene som blir gjort på grunnlag av dem må ta hensyn til flere og betydningsfulle feilmarginer. Tilbakemeldingen fra Ahus ser ut til å være korrekt, sier han.

Terje L. Berstad mener problemet ved Ahus først og fremst er at sykehuskapasiteten i området ble og fortsatt blir underdimensjonert i den strategiske planleggingen.

Berstad sier at mange sykehus i store byer har et belegg som for lengst har passert den grensen internasjonale studier definerer som uforsvarlig for pasientsikkerhet og kvalitet på helsetjenestene.

Vi får håpe at innvandringsdrevet befolkningsvekst ikke belaster helsevesenet i noen særlig grad.