I et halvannet år fremover vil ikke Akershus universitetssykehus (Ahus) ha full kapasitet. Leger og sykepleiere skulle vært flyttet over fra andre sykehus, men dette skjedde ikke.

Afshan Rafiq (H) sier folk i Groruddalen er utrygge på grunn av situasjonen på Ahus. Sykehuset vil ikke ha full kapasitet til alle pasienter før om ett og et halvt år. Opprinnelig skulle sykehuset få både leger og sykepleiere overført fra andre sykehus i januar. Dette skjedde ikke, og nå må sykehusledelsen selv sørge for det Helse Sør-Øst skulle gjort.

Det ble bestemt at et stort antall pasienter i Oslo skulle overføres til Ahus, og personell skulle overflyttes fra pasientenes tidligere sykehus. Det er ikke alltid at det går som planlagt, og det gjorde det ikke nå heller.

Da det ble bestemt at 160.000 pasienter skulle overføres, ble det også bestemt at personell skulle følge pasientene. Det var en forutsetning, sier Pettersen.

Men slik ble det ikke. Flere av de ansatte i oslosykehusene ville bli på sin opprinnelige arbeidsplass.

Noen stygge saker er avdekket i forhold til behandling av pasienter ved sykehuset.

– Denne uken viste Tv 2 en reportasje der en baby døde fordi han ikke fikk tilstrekkelig behandling. Det er bare ett av mange eksempler på hvor ille det kan gå, sier Rafiq.

Hun forteller om to konkrete episoder der kreftpasienter ikke fikk den oppfølgingen de skulle ha.

 

http://dittoslo.no/nyheter/ahus-vil-mangle-folk-i-halvannet-ar-1.6546395