I et halvannet år fremover vil ikke Akershus universitetssykehus (Ahus) ha full kapasitet. Leger og sykepleiere skulle vært flyttet over fra andre sykehus, men dette skjedde ikke. Afshan Rafiq (H) sier folk i Groruddalen er utrygge på grunn av situasjonen på Ahus. Sykehuset vil ikke ha full kapasitet til alle pasienter før om ett og […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.