Helse sør-øst venter rundt 200 koronapasienter til intensivbehandling om fire uker, ifølge administrerende direktør Cathrine Lofthus. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Ansatte som jobber i i Helse sør-øst-regionen, kan bli bedt om å droppe påskeferien for å håndtere det økende antallet koronapasienter.

Om fire uker kan det være rundt 1.000 personer innlagt, inkludert 200 intensivpasienter, hvis smitteverntiltakene ikke virker. Det lyder prognosen som helseregionen har utarbeidet i samarbeid med Folkehelseinstituttet.

– Vi følger veldig spent situasjonen i vår region, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse sør-øst.

En rekke sykehus på Østlandet er allerede i gul beredskap. Det betyr også økt behov for bemanning i påsken. Lofthus bekrefter at ansatte blir bedt om å droppe påskeferien.

– Det er sånn at når helseforetakene legger om bemanningsplanene sine, så er det dessverre noen som kan måtte endre sine planer, sier Lofthus.

I tillegg kommer ansatte fra Helse vest og Helse Midt-Norge for å bistå på steder som er hardest presset, Oslo universitetssykehus, Ahus og Vestre Viken.

Utsetter planlagt behandling
Torsdag var 213 pasienter innlagt med covid-19, og 71 av disse fikk intensivbehandling.

Smitteutviklingen ser ut til å stabilisere seg noe i Oslo, men er økende i Viken. Lofthus påpeker at antall som blir så syke at de må behandles på sykehus, kan stige en stund i ettertid selv om smittetallene får en knekk.

I prognosen anslås det at det vil være 500–600 pasienter innlagt første uken etter påsken, men at dette vil stige til 1.000 pasienter uken etterpå. Effekt av smitteverntiltak er ikke inkludert i modellen. Men anslaget tar høyde for den varianten av viruset, som både er mer smittsomt og gir et mer alvorlig sykdomsbilde.

– Vi er opptatt av å legge planer for ukene etter påsken. Vi tar ned planlagt aktivitet, og det sier noe om alvorligheten i situasjonen, sier Lofthus.

Det betyr at den del planlagt behandling og operasjoner vil bli utsatt, for eksempel innen ortopedi. Grupper som kreftpasienter, barn og unge og pasienter som får behandling for rus og psykisk helse, vil bli skjermet.

Testet 5,5 prosent
Det er også et oppsving i testing og analysekapasitet, og sykehusenes laboratorier vil holde åpent alle påskedagene. I tillegg har helseregionen kjøpt inn ekstra kapasitet fra de private selskapene Fürst og Unilab.

– I helseregionen er det foretatt 165.000 tester forrige uke, noe som tilsvarer 5,5 prosent av befolkningen. Vi har kapasitet som er noe høyere enn det, sier Lofthus.

Hun understreker at det også er viktig med utstrakt bruk av hurtigtester ute i kommunene.

Kjøp Halvor Foslis bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.