En tjenestebil tilhørende den italienske politistyrken Guardia di Finanza. Foto: Chris Sampson / Wikimedia Commons.

To tunisiske statsborgere bosatt i Italia er siktet for terrorfinansiering etter at det italienske toll- og finanspolitiet Guardia di Finanza (GdF) oppdaget at deler av de 12.000 euro som de hadde svindlet til seg i trygd, var blitt overført til en tunisisk fremmedkriger.

Avsløringen skjedde ved hjelp av det betydelige kontrollapparatet som italienske myndigheter har til rådighet for å følge med på pengestrømmene i landet, melder Il Fatto Quotidiano.

Trygden det er tale om, kommer fra en ordning med borgerlønn til personer med lav inntekt som Italia innførte i fjor, der det månedlige maksbeløpet er 780 euro for enkeltpersoner og 1330 euro for familier, og ytelsen skjer via betalingskort som er spesielle for dette formålet.

De to siktede tunisierne hadde skaffet seg denne borgerlønnen urettmessig ved å oppgi falske opplysninger, og finanspolitiet kom på sporet av dem etter tips om mistenkelige operasjoner.

Saken er nasjonalt nyhetsstoff i Italia, hvor fenomenet trygdepenger til terror har en kort historie, siden unge og friske mennesker inntil nylig bare unntaksvis kunne bli trygdet.

Med tanke på hvilke kjempebeløp NAV utbetaler til personer av utenlandsk opphav i Norge, og mange av disse kommer fra konfliktsoner hvor det begås terror, tar man seg i å lure på hvor mange NAV-kroner som er gått til terror. Hvor mange jihadister finansierer NAV?

Helt sikkert er det i alle fall at Norge har eksportert terrorister med utenlandsk opphav til utlandet, for eksempel Hassan Abdi Dhuhulow, som deltok i terrorangrepet mot Westgate-kjøpesenteret i Nairobi den 21. september 2013.

Det renner hundrevis av millioner kroner ut av Norge hvert år i form av pengeoverføringer, men likevel synes det nokså opplagt at kontrollen med slike ting i Norge ikke er i nærheten av Italias. Norge har fra tid til annen blitt omtalt som et paradis for hvitvasking. Det er all grunn til å tro at vårt land også er et paradis for terrorfinansiering.

For når en av verdens største pengebinger forvaltes av en av verdens mest godtroende befolkninger, er det simpelthen en altfor stor fristelse ikke bare for dem som ønsker å berike seg selv uten å arbeide, men også for dem som har ondt i sinne.

Forsvar av nasjonalformuen mot fiendtlige angrep burde i det hele tatt være en nasjonal prioritet. Men det er naturligvis lysår fra virkeligheten når landet ledes av personer som knapt kan vente med å skrive ut sjekker til alskens formål verden rundt, og ellers ikke synes nordmenn har noen særrettigheter til noe som helst i Norge.

 

 

Norge forandrer seg raskt i takt med innvandringen. Kjøp Halvor Foslis bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.